HomeArtikelenTien vragen en antwoorden over zakaat al-fitr

Tien vragen en antwoorden over zakaat al-fitr

• Fataawaa van o.a. Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien & het Permanente Comité voor islamitische onderzoek en Fataawaa

Vraag 1: Wat is het oordeel over zakaat al-fitr?

Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz: “Zakaat al-fitr is een verplichting voor iedere moslim, jong of oud, man of vrouw, vrij persoon of slaaf.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn Baaz (14/197)


Vraag 2: Wanneer dient zakaat al-fitr uitgegeven te worden?

Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz: “Het dient uitgegeven te worden op de 28ste, of 29ste, of 30ste dag, of de avond van al-‘ied of de ochtend van al-‘ied vóór het gebed.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn Baaz (14/32-33)


Vraag 3: Aan wie dienen wij de zakaat al-fitr te geven?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het mag alleen gegeven worden aan één [groep mensen] en dat zijn de armen.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/259)


Vraag 4: Hoeveel bedraagt zakaat al-fitr?

Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz: “De verplichting is één saa’ van het gangbare voedsel [van dat land] en omgerekend in kilo is dat ongeveer drie kilo.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn Baaz (14/203)


Vraag 5: Mag je zakaat al-fitr in geld uitgeven?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het uitgeven in geld is niet toegestaan, omdat het verplicht is gesteld in voedsel.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/265)


Vraag 6: Is er een bepaalde uitspraak (smeekbede) die je kan zeggen als je zakaat al-fitr uitgeeft?

Het permanente comité: “Wij kennen geen specifieke smeekbede die gezegd kan worden bij het uitgeven [van zakaat al-fitr].”

Bron: al-Ladjnah ad-Daa’imah (9/387)


Vraag 7: Dient zakaat al-fitr gegeven te worden voor het kind in de buik van de moeder?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het is niet verplicht om dat te geven, maar wel aanbevolen.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/263)


Vraag 8: Is het toegestaan voor de ouders om hun kinderen te machtigen om zakaat al-fitr voor hen uit te geven?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het is toegestaan voor een persoon om zakaat al-fitr uit te geven in plaats van zijn ouders op haar [vastgestelde] tijd, ook al zijn ze op dat moment in het buitenland voor werk.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/262)


Vraag 9: Is het toegestaan om zakaat al-fitr te geven aan niet-moslims?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het mag aan niemand gegeven worden behalve aan de armen van onder de moslims.”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/275)


Vraag 10: Mag zakaat al-fitr uitgesteld worden tot na het ‘ied gebed zonder geldige reden?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien: “Het uitstellen tot na het [‘ied] gebed is verboden en is niet geldig [als zakaat al-fitr].”

Bron: Madjmoo’ al-fataawaa van ibn ‘Oethaymien (18/266)