Uitleg van soerat Yunus(11): vers 57 – Said Abarkan

O mensen! Voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is en leiding en barmhartigheid voor de gelovigen.

By 

E-mail nieuwsbrief