HomeArtikelenVaccineren in de islam

Vaccineren in de islam

• Fataawaa van verschillende studenten en geleerden over vaccineren in de islam

Terwijl je deze fataawaa leest, hoop ik dat je jezelf niet overschat en de geleerden niet onderschat. Denk niet dat ze zomaar spreken zonder goed onderzoek te hebben gedaan. Want de geleerden leven niet in een tent in de woestijn, tussen stoffige boeken, afgezonderd van de maatschappij en wat zich daarin afspeelt. Nee! Integendeel! Ze staan midden in de maatschappij, laten zich informeren en adviseren door experts, en doen degelijk onderzoek alvorens ze een fatwa uitvaardigen.

Mohamed Bendaoud:

Veel broeders en zusters vragen zich af of vaccineren is toegestaan in de islaam. Om dit te verhelderen, zal ik wat fataawaa van onze geleerden hierover vertalen.

Ik wil wel nadrukkelijk een aantal voetnoten plaatsen:

1. Ik geef op geen enkele manier een medisch advies, want ik ben geen arts.
2. Ik meng me hiermee niet in de discussie over en weer over het al dan niet effectief zijn van specifieke vaccinaties tegen specifieke ziektes.
3. Wat ik vertaal, zegt niets over de persoonlijke keuzes die ik neem voor mezelf en mijn gezin in deze kwestie.

Sheikh ibn Baaz werd gevraagd: ‘Wat is de regelgeving over het gebruiken van medicatie, zoals vaccinaties, voordat iemand ziek wordt?’

Antwoord: ‘Het is niet erg om medicatie te gebruiken als men vreest ziek te worden omdat er een epidemie heerst of andere oorzaken waarvan men vreest dat ze tot ziekte kunnen leiden…Dit is een vorm van het afwenden van een aandoening voordat ze plaatsvindt. Hetzelfde geldt als men vreest voor een ziekte en zich laat vaccineren tegen een epidemie die heerst in het land of elders. Daar is niets mis mee, en is een vorm van verdediging.’

[Ingekort, zie: Fataawaa at-tib wal-mardhaa, p. 203].


Mohamed Bendaoud:

Beste broeders en zusters, het doel van deze reeks is om in een aantal berichten de mening van de islamitische geleerden over vaccinaties met jullie te delen.

Ik weet dat dit onderwerp velen bezighoudt, en dat er (soms heel felle) voor- en tegenstanders zijn en mensen daartussen. Ik denk dat jullie er allemaal recht op hebben om het standpunt van onze geleerden over dit onderwerp te kennen. Wat je er daarna mee doet, is natuurlijk aan jou.

Terwijl je deze fataawaa leest, hoop ik dat je jezelf niet overschat en de geleerden niet onderschat. Denk niet dat ze zomaar spreken zonder goed onderzoek te hebben gedaan. Want de geleerden leven niet in een tent in de woestijn, tussen stoffige boeken, afgezonderd van de maatschappij en wat zich daarin afspeelt. Nee! Integendeel! Ze staan midden in de maatschappij, laten zich informeren en adviseren door experts, en doen degelijk onderzoek alvorens ze een fatwa uitvaardigen.

Vandaag deel ik met jullie de MENING van onze geliefde sheikh, de geleerde prof. dr. Sulaymaan Ar-Ruhaili, moge Allaah hem behoeden en behouden. Hij werd gevraagd over het gebruik van vaccins voor baby’s en kinderen als die stoffen bevatten die afkomstig zijn van een varken, zoals gelatine uit varkensbotten, of andere stoffen.

Het antwoord van de sheikh was als volgt:

“Er is een in veel islamitische landen een gerucht verspreid dat vaccins gemaakt zouden zijn van varkens. Maar dit is niet vast komen te staan. Wat wel is vast komen te staan, is het nut van vaccins voor kinderen. En het is vast komen te staan dat het niet nemen van deze vaccins – zoals de gewoonte voorschrijft – schade kan opleveren aan het kind, maar het is Allaah Die wat Hij wil van Zijn Bechikking uitvoert.

Daarom is mijn mening [d.w.z. van de sheikh] dat het, uit het oogpunt van het kind wat aan de ouders is toevertrouwd, verplicht is voor de ouder van het kind om zijn/haar kind te laten vaccineren met de vaccins die de artsen voorschrijven.

Men moet niet omkijken naar de geruchten dat de vaccins iets van varkens of iets dergelijks zouden bevatten, want wij hebben hier uitermate goed en diepgaand onderzoek naar gedaan, maar het is niet vast komen te staan.

Laten we echter stellen dat het wel zou kloppen dat deze stoffen oorspronkelijk van varkens afkomstig zouden zijn, maar [chemisch] bewerkt zijn waardoor ze getransformeerd zijn naar iets anders en dat zowel de realiteit als de sporen van de oorspronkelijke stof volledig zijn vergaan, dan verandert deze transformatie de regelgeving [van de oorspronkelijke stof].”

[Met wat kleine aanpassingen ter bevordering van de leesbaarheid genomen uit twee fataawaa van de sheikh. De eerste is gegeven na een les waarin de sheikh ‘daliel at-taalib’ uitlegt, boek ‘at-tahaarah’, hoofdstuk ‘baab izaalat an-nadjaasah’. En een tweede is een fatwa op het youtube-kanaal van de sheikh, met als titel: تطعيم الأطفال الرضع.]


Mohamed Bendaoud:

Helaas dat er nog steeds broeders en zusters zijn die niet doorhebben dat de islaam onze leidraad is voor alle aspecten in het leven. We zijn geen failliete ummah die aan haar lot is overgelaten, zonder dat de Qor’aan en de soennah ons hebben geleerd hoe om te gaan met allerlei situaties, en dus ook het Corona-virus en de hele nasleep ervan inclusief de vaccins.

Terwijl ik wat wilde schrijven, kwam ik een klein artikel tegen wat me de woorden uit de mond nam, en precies verwoordt wat ik met jullie wilde delen. Het artikel geeft behalve islamitische handvatten, ook een inkijk in het vertrouwen dat er is tussen bevolking en regering in veel islamitische samenlevingen in tegenstelling tot het grote onderlinge wantrouwen in het westen.

Sheikh, *dr. Ali Al-Haddaadi* is assistent professor aan de imam Mohammad bin Saud Islamic University in Riyad en decaan van het instituut voor studies van wetenschappelijke wonderen in de Qor’aan en de soennah aan dezelfde universiteit.

Hij zegt: “Het is van de vernieuwde gunsten dat Allaah het mogelijk heeft gemaakt om effectieve vaccins te ontdekken voor het Corona-virus, in overeenkomst met de uitspraak van de Profeet ﷺ: “Elke ziekte heeft een medicijn. En zodra het medicijn de ziekte treft, zal die met de Toestemming van Allaah genezen.” [Sahieh Moslim]

Maar sommige mensen zijn bezeten door het verspreiden van geruchten en leugenachtige berichten die beroering veroorzaken, wat een misprezen eigenschap is. De Profeet ﷺ zegt namelijk: “Het volstaat voor een persoon als leugen om alles wat hij hoort door te vertellen.” [as-silsilah as-sahiehah, 2025].

En Allaah richt een verwijt aan degenen die nieuwsberichten verspreiden over veiligheid en angst, zonder ze terug te brengen naar de mensen met autoriteit. Allaah zegt namelijk: “En als er een kwestie tot ze komt aangaande veiligheid of angst, dan verspreiden zij die. Maar als ze ermee waren teruggegaan naar de Boodschapper en naar de autoriteiten onder hen, dan hadden degenen onder hen die in staat zijn om de juiste conclusies te trekken het wel geweten.” [Q. 4: 83]

En hiertoe behoren de geruchten die we vandaag de dag horen, die de mensen angst inboezemen voor het vaccin, de effectiviteit ervan ontkennen en spreken over de vele schadelijke gevolgen die het zou hebben. Dat alles zonder bewijs of argument, behalve loze geruchten.

Laten we de kwestie daarom neerleggen bij onze gezagsdragers en bij het door hen aangewezen ministerie van gezondheid [in KSA], dat duidelijk heeft aangegeven dat het vaccin veilig is en een groot betrouwbaarheidsgehalte geniet.

Laten we dus gerust zijn en vertrouwen hebben.”

[Ingekort vertaald: haddady.com/19299-2/]

Mohamed Bendaoud:

Het doel van deze reeks, mijn broeders en zusters, was om jullie een inkijkje te geven in hoe onze geleerden omgaan met hedendaagse kwesties en dat zij niet los staan van de realiteit.

Ik ben nu – achteraf – nog meer overtuigd geraakt van het feit dat dit broodnodig was en is, omdat er helaas sommige broeders en zusters zijn van wie je het niet zou verwachten, die oprecht geloven dat zij het beter weten dan de geleerden. En die denken dat de geleerden fataawa uitvaardigen zonder kwesties vanuit alle invalshoeken grondig te bestuderen en zonder het advies in te winnen van de nodige externe specialisten en wetenschappers.

Sterker nog, sommigen denken dat de geleerden onderdeel zijn van ‘het grote complot’ en slechts diegenen naar de mond praten die het slechte voorhebben met de mensheid in het algemeen en de moslims in het specifiek.

Wallaahi, mijn broeders en zusters, dit is een zeer ernstige zaak! Als ene Piet Onbekend van voor zijn kerstboom met Truus Onnozel aan de andere kant van de lijn, die niet goed aan hem kan uitleggen wat een vaccin precies inhoudt, voor jou een betrouwbare referentie zijn om in te gaan tegen de geleerden en de bevoegde islamitische autoriteiten en om aan hun verhaal te twijfelen, dan heb je nog heel veel te leren.

Ik sluit deze reeks af: Gisteren heeft de grootmoeftie van Saoedi-Arabië, de weledele seniorgeleerde, sheikh ‘Abdul-‘Aziez Aal Ash-Sheikh, om in hoogsteigen persoon een voorbeeld te stellen, zich laten inenten met het Corona-vaccin. Daarna riep hij de Saoedische bevolking op om zich ook in te laten enten en hij zei: “Vaccinaties zijn een gunst van de Gunsten van Allaah.”

En zoals het klassieke Arabische gezegde zegt: “ولا عطر بعد عروس”. [Tip: zoek eens de betekenis ervan op, zit een mooi verhaal achter.]