De etiquette van de vrouw wanneer zij haar huis verlaat

• Shaykha oem ‘Abdillaah al-Waadi’iyyah

Wij worden in deze tijd beproefd met de hoge hakken. We zien dat de vrouw die ze draagt geluid produceert [met haar hakken]. Wellicht flirt zij zelfs in haar manier van lopen. De Profeet – sallallahoe aleihi wa salam – sprak de waarheid toen hij zei: “De vrouw is awrah, wanneer zij [haar huis] verlaat dan maakt de Shaytaan haar mooier.” Overgeleverd door at-Thirmidie via ibn Mas’oed radia Allaahoe anhoe.

By 

E-mail nieuwsbrief