Wanneer moet zakaat al-fitr gegeven worden?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: Een vader heeft de zakaat al-fitr voor kinderen en echtgenote niet uitgegeven in Ramadan. Is het toegestaan voor hem om dit na de ramadan te doen en rust er een zonde op hem?

Antwoord:

Het is verplicht voor het gezindshoofd om zakaat al-fitr uit te geven op de dag van ‘Ied of de nacht van ‘Ied. De tijd van haar verplichting begint met de zonsondergang van de laatste dag van Ramadan. En het is toegestaan om het met één of twee dagen op voorrand uit te geven. Als hij dit echter uitstelt tot na het ‘Ied gebed dan valt dit onder een van twee situaties:

  1. Dat deze persoon een excuus heeft zoals vergeetachtig of ziekte, dan dient hij het uit te geven en er rust geen zonde of boetedoening op hem.
  2. Dat deze persoon het bewust uitstelt, of uit luiheid dan is het nog steeds verplicht voor hem om het uit te geven maar hij noemt dit niet meer zakaat al-fitr maar sadaqah [liefdadigheid]. En deze persoon is zondig. En hierbij zeg ik tegen degene waarvan zijn vader (gezindshoofd) geen zakat voor hem heeft uitgegeven, indien je in staat bent dan dien je dit zelf te doen de dag van ‘Ied voor het gebed.

Bron: miraathpublications.net

By 

E-mail nieuwsbrief