Woordenschat ‘Arabische lessen voor niet-Arabisch sprekenden’ | Les 6 t/m 10

Dit is een vertaling van de woordenschat van les 6 t/m 10 van het bekende boek ‘Lessen Arabisch voor niet-Arabisch sprekenden’ geschreven en gedoceerd door Dr. V. Abdur Rahim aan de Islamitische Universiteit in Medina. Dit document is slechts een hulpmiddel, een leraar is noodzakelijk. Het gebruik van de woordenschat gebeurt volgens de regels in het Arabisch en niet zoals in het Nederlands. Het Arabisch moet men in het Arabisch leren.

By 

E-mail nieuwsbrief