Zo memoriseer je de Qor-aan

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Ik doe steeds mijn best om de edele Qor-aan en de Soennah van de Boodschapper – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – te lezen, maar ik memoriseer slechts weinig. Welke manier raadt u mij aan om het Boek van Allaah te memoriseren? Richt mij naar het juiste, moge Allaah u zegenen.

Antwoord:

Tot de middelen voor memorisatie behoort ten eerste: dat men zich haast om dit te doen op jonge leeftijd. Dit omdat zoals werd gezegd: “het memoriseren op jonge leeftijd is zoals het graveren op een steen.” En de oudere mens herinnert zich zaken die zich hebben afgespeeld toen hij nog jong was, terwijl hij zaken die zich onlangs hebben afgespeeld niet meer herinnert. Dit is dus het eerste middel om te memoriseren.

Ten tweede: dat hij vervolgens blijft bestuderen en blijft herhalen wat hij heeft gememoriseerd. Daarom heeft de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – bevolen om de Qor-aan vaak te lezen en heeft hij – sallallaaho alayhi wa sallam – gezegd:

إنه أشد تفسخاً من الإبل في عقلها

Hij (de Qor-aan) ontsnapt sneller dan de kameel die vastgebonden is.

Ten derde: dat hij altijd mentaal verbonden is aan wat hij heeft gememoriseerd. Op zo’n manier dat het niet afwezig raakt uit zijn gedachten, en op zo’n manier dat hij zich realiseert dat hij gebonden is aan datgene wat hij gememoriseerd heeft aan kennis uit het Boek van Allaah, de Soennah van Zijn Boodschapper – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – en de uitspraken van de mensen van kennis.

Ten vierde: dat hij een grote hoeveelheid aan geloof in Allaah – ‘azza wa djalla – en vrees voor Hem – Verheven is Hij – bezit. Dit is namelijk een van de grootste middelen voor memorisatie. Allaah – tabaaraka wa ta’aalaa – zegt:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

En wat betreft degenen die leiding aanvaarden,
Hij vermeerdert hen in leiding en schenkt hen hun taqwaa (vrees).
[Soerah Mohammed(47): 17]

En tot de overgeleverde wijsheden behoort: “Leg kennis vast door het handelen [naar deze kennis].” Want het handelen naar kennis is één van de oorzaken voor het memoriseren en het vastleggen ervan. Dus wanneer een mens veel zondigt, zorgt dat ervoor dat [hij veel] zal vergeten. Allaah – Verheven is Hij – zegt:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِه

Dus vanwege hun schending van hun verbond hebben Wij hen vervloekt en hebben Wij hun harten hard gemaakt. Zij veranderen de woorden van hun [juiste] plaatsen en zij hebben een deel vergeten van [de boodschap] waarmee zij vermaand werden.
[Soerah al-Maaiedah(5): 13]

Dus zo zijn zonden een grote oorzaak voor vergetelheid, net zoals daden van gehoorzaamheid en geloof grote oorzaken zijn voor het memoriseren [van kennis]. En van de uitspraken van ash-Shaafi’ie – moge Allaah hem genadig zijn – is dat hij zei:

“Ik heb bij Wakie’ geklaagd over mijn slechte memorisatie, waarop hij mij gericht heeft naar het verlaten van zonden. En hij zei: weet dat kennis licht is,
en het licht van Allaah wordt niet gegeven aan een zondaar.”

En degene die handelt naar de kennis die hij heeft, Allaah zal hem kennis schenken van hetgeen hij niet weet.

Bron: http://binothaimeen.net/content/8386?q2=%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D8%A1

 

By 

E-mail nieuwsbrief