Bij de soedjoed eerst de knieën en daarna de handen of omgekeerd?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Wij hebben in onze moskee een imaam. Deze imaam leidt het gebed op een zeer haastige wijze. Bij de soedjoed (neerknieling) doet hij eerst zijn handen en daarna zijn knieën. Wij zijn een groep jongeren die van hem afwijken in zijn soedjoed, wij beginnen met de knieën en daarna de handen met als bewijs: Wees niet zoals de kameel bij jullie soedjoed. Is deze soedjoed correct?

Antwoord: De soedjoed van jullie allen is correct. Zijn soedjoed is correct en jullie soedjoed is correct, walhamdoelillaah. Maar het beste is zoals hoe jullie het gedaan hebben; het beginnen met de knieën voor de handen, zoals vermeld is in de hadith van Waa-il en anderen dan hem. En deze komt overeen met de hadith van aboe Hoerayrah, waarin een verbod staat op het knielen zoals de knieling van de kameel -omdat de kameel met zijn handen begint.

De soennah is om te beginnen met de knieën; omdat ze op de benen zitten, daarna de handen. Sommige geleerden verkiezen het beginnen met de handen en daarna de knieën; omdat in de hadith van aboe Hoerayrah radia Allaahoe ‘anhoe: وليضع يديه قبل ركبتيه (en hij dient zijn handen te plaatsen voor de knieën) staat. Zij hebben dit geïnterpreteerd als zijnde dat de knieling van de kameel op zijn knieën is, omdat deze op zijn handen zitten. Dus wanneer degene die zich in het gebed bevindt met zijn handen begint, dan is hij tegengesteld aan de kameel. Maar dit is niet correct. Het juiste is dat de knieling van de mens op zijn handen, hetgeen is dat lijkt op de kameel. En het is tegengesteld aan de eerste hadith; dat hij niet knielt zoals de knieling van de kameel. En het is tegengesteld aan de hadith van Waa-il, van de profeet -sallallaahoe ‘alayhi wa sallam-: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه (Indien men knielt dient men zijn knieën te plaatsen voor de handen). Dit is het beste en dit is het meest bekende. Wie gelooft in waar de andere hadith van aboe Hoerayrah op wijst: وليضع يديه قبل ركبتيه (en hij dient zijn handen te plaatsen voor de knieën); wie dit gelooft en zijn handen voor zijn knieën plaatst, op basis van zijn inspanning en zijn kennis, dan rust er geen zonde op hem. Degene die het juist heeft, die heeft twee beloningen. En degene die het fout heeft, heeft één beloning, wa alhamdolillaah. Dit alles (geldt) indien men in staat is te beginnen met zijn knieën. Maar indien men dit niet kan -door zijn hoge leeftijd, of door ziekte – dan begint hij met zijn handen en er rust geen zonde op hem, walhamdoelillaah.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/14945

By 

E-mail nieuwsbrief