HomeArtikelen"Wie van jullie na mij nog zal leven zal...

“Wie van jullie na mij nog zal leven zal veel verschillen zien”

Op gezag van Aboe Nadjieh al‘Irbaad ibn Saariyah (رضي الله عنه):

“De Boodschapper van Allaah  gaf ons een vermaning waardoor de harten begonnen te sidderden en de ogen begonnen te tranen. Wij vroegen: “O Boodschapper van Allah, dit heeft veel weg van een afscheidspreek. Geef ons daarom advies.” Hij zei: “Ik adviseer jullie in het hebben van taqwa (godsvrees) voor Allaah, het luisteren en gehoorzamen [naar de regeringsleiders], zelfs al wordt een slaaf als leider over jullie aangesteld. Wie van jullie na mij nog zal leven zal veel verschillen zien. Het is aan jullie om vast te houden aan mijn soennah en de soennah van de rechtgeleide en rechtschapene khaliefen. Bijt erin vast met jullie achterste kiezen en pas op voor [religieuze] toevoegingen. Want waarlijk elke [religieuze] innovatie is een afdwaling.”

[Overgeleverd door Aboe Dawoed #4608 en at-Tirmidhi #2676]


al-Haafidh Ibn Radjab (رحمه الله) zei:

Zijn uitspraak : {Wie van jullie na mij nog zal leven zal veel verschillen zien. Het is aan jullie om vast te houden aan mijn soennah en de soennah van de rechtgeleide en rechtschapene khaliefen. Bijt erin vast met jullie achterste kiezen…}

“Dit is een berichtgeving van hem over wat zal komen te gebeuren met zijn gemeenschap na hem. Van de vele verschillen in de fundamenten van het geloof en wat daar ondergeschikt aan is en [de verschillen] in uitspraken, handelingen en geloofsovertuigingen. En dit komt overeen met wat overgeleverd is [van de Profeet ] over de opsplitsing van zijn gemeenschap in meer dan zeventig groeperingen. En dat al deze groeperingen in het vuur zullen zijn behalve één groep, en deze groep bevindt zich op hetgeen waar hij [de Profeet ] zich op bevond en zijn metgezellen.

Wat ook naar voren komt in deze overlevering is het bevel bij opsplitsing en verschillen om vast te houden aan zijn soennah en de soennah van de rechtgeleide khaliefen die na hem komen. En soennah betekent een pad die gevolgd wordt, dus het vasthouden eraan omvat hetgeen waar hij [de Profeet ] en zijn rechtgeleide khaliefen zich op bevonden als het gaat om: geloofsovertuiging, handelingen en uitspraken. Dit is de volledige soennah en om deze reden gebruikten de vrome voorgangers het woord soennah alleen als het dat allemaal omvatte. En deze betekenis is overgeleverd van al-Hassan [al-Basrie], al-Awzaa’ie en al-Foedayl ibn ‘Iyaad.

[Bron: Djaami’ al-Oloem wal Hikam v.2 blz.120]


En zijn uitspraak : {Elke [religieuze] innovatie is een afdwaling}

“Dit behoort tot zijn alomvattende uitspraken en sluit niets uit. En dit is een geweldig fundament van de fundamenten van het geloof. En dit lijkt op zijn uitspraak:

«مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهو رَدٌّ»

“Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”
[Overgeleverd in al-Boekhaarie en Moeslim]

Dus iedereen die iets toevoegt, het toeschrijft aan de religie en hij heeft er geen basis voor in de religie dan keert het terug naar hem. En dat is dwaling en de religie is daar vrij van of het nou gaat om zaken in de geloofsleer, handelingen of uitspraken – innerlijk of uiterlijk.

[Bron: Djaami’ al-Oloem wal Hikam v2. blz. 128]