SALAAT (GEBED)

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag #504: Is het toegestaan voor de vrouw om tijdens de vrijdagpreek te praten of is deze regelgeving beperkt tot degene voor wie het vrijdaggebed verplicht is?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan:

“Maar jammer genoeg komen tegenwoordig de meeste studenten van kennis en de meeste ouderen pas op het laatste moment aan of als er een gedeelte van het gebed voorbij is…”

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

De voorwaarden, zuilen, verplichtingen, tenietdoeners en aanbevolen zaken van het gebed.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag #196: “Wat is het oordeel over de adhaan en iqaamah voor degene die alleen bidt?

• Shaykh  Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag: Edele shaykh, wat zijn de zaken die het gebed ongeldig maken? Al is het [antwoord] algemeen.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Een vraagsteller zegt: Oh nobele shaykh. Ik mis het fadjr gebed vaak en ik bid het niet tot na zonsopkomst als ik moet werken. Dit overkomt mij soms keer op keer. Rust er een zonde op mij? En wat moet ik doen om vol te houden om het gebed op tijd te bidden?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Shaykh: Na’am

Vraag: Shaykh, moge Allaah u behouden. Als een reiziger binnenkomt en de ingezeten imaam is bezig met de laatste tashahoed, moet hij (de reiziger) dan het gebed volledig bidden of mag hij verkorten, o shaykh?

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat is het oordeel over het bidden in de Masjid (moskee) van Ahloel-Bid’ah (de mensen van innovatie)? En hoe verricht ik het gebed als er geen Masjid van Ahloes-Soennah is in mijn dorp, en is het gebed geldig als ik dit verricht met mijn vrouw in mijn huis?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het oordeel over het uitstellen van het volgen van de imaam, of dit nou tijdens de roekoe’ (neerbuiging) of de soedjoed (neerknieling) gebeurt of iets anders, met als doel om zo smeekbedes te verrichten? En wat is het bewijs hiervoor?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Naasiroedien al-Albaanie

Vraagsteller 1: Een student is geslaagd voor zijn eerste jaar op het voorgezet onderwijs. En nu wil hij het tweede jaar in gaan in het voorgezet onderwijs, in wetenschap of literatuur. Hij heeft echter geen voorkeur; dus hij neigt naar geen van beiden, hij wil 50% dit en 50% dat. Wat zou deze persoon tijdens het istikhaarah gebed moeten zeggen. Wat zegt hij in de smeekbede?

E-mail nieuwsbrief