Omgangsvormen

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan 

Vraag:

Is degene die slecht spreekt over de uitnodiging van de imaam, vernieuwer Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab rahimahoellaah een innoveerder? Zelfs als hij het goede ermee bedoelt?

Antwoord:
Zelfs als hij een goede bedoeling had, dan zou hij niet slecht spreken over de uitnodiging van Shaykh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab. Dat is een slechte bedoeling. Wie is degene die een hekel heeft aan de shaykh? Als je van de shaykh een fout tegenkomt, verduidelijk het aan ons. Verduidelijk aan ons de fout van de shaykh.

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Imaam Aboe Zakariyaa Yahyaa an-Nawawie schreef in Tuinen der oprechten: Hoofdstuk #86:

 Het nakomen van overeenkomsten en het nakomen van beloften.

Allaah -de Verhevene- zei:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا

En kom de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie [op de Dag der Opstanding] ondervraagd.

[al-Israa(17): 34]

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie

Daarom is het verplicht dat wij de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – volgen. En daarom, is er in het verhaal dat jullie kennen in de authentieke overlevering de man van de nakomelingen van Israa-iel die langs een zondaar kwam en zei: “Bij Allaah, Allaah zal deze niet vergeven.” 

• Imaam ibn Battah al-‘Oekbarie

#475 – De Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – zei:

مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ
“Als je over de dadjaal hoort, vermijd hem dan naar jouw beste mogelijkheid. Want waarlijk een man zal hem benaderen terwijl hij denkt dat hij een gelovige is. De dadjaal zal hem blijven beïnvloeden totdat hij hem uiteindelijk zal volgen vanwege wat hij aan misvattingen zal zien.”

Imaam Ahmed bin Hanbal:

“[Tot de fundamenten van de Soennah bij ons behoort:] Het verlaten van het disputeren en het zitten met de mensen van begeerten en het verlaten van het redetwisten, discussiëren en disputeren over de religie.”

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Er zijn zoals jullie weten authentieke overleveringen overgeleverd van de Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – over de moslim die zijn broeder bezoekt, wat jullie niet ontgaan is. En hiertoe behoort het authentiek overgeleverde verhaal van de man die een broeder van hem ging bezoeken in een stad, waarop Allaah hem onderweg een engel stuurde die hem vroeg:

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Vraagsteller:

Bij ons zijn er [personen] die slecht spreken over shaykh ‘Obayd al-Djaabirie.

Antwoord:

Hebben jullie gehoord van ‘Obayd al-Djaabirie? Onze vriend en broeder, een edele man, hij is blind en hij is van de geleerden van de gemeenschap. En de persoon die slecht over hem spreekt is een zielige, onwetende persoon.

Let op je tong! Houd je tong in bedwang, o mens! Laat hem je niet bijten want hij is een slang! Hoeveel personen zijn in het graf terechtgekomen vanwege hun tong, terwijl de dapperen vreesden om hen tegen te komen.

Is dat niet zo?

De Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallaam- zei tegen Moe’aad¹:

َ أمسِكْ عليكَ لسانَكَ
Houd je tong in bedwang!

Hij spreekt slecht over de mensen…O Allaah, bescherm onze tongen. Bij Allaah ik wil geen namen noemen. Ik vraag Allaah dat Hij ons vergeeft. Wat betreft het slecht spreken over shaykh ‘Obayd; dit is fout. Let op jezelf en je eigen zonden. Heb je geen zonden? Heb je geen fouten? Je wil je goede daden weggeven aan de mensen?! Maa shaa-a Allaah, hij wil de mensen zijn goede daden geven. Hij is failliet, failliet, failliet! Heeft de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallaam – ‘Hij is failliet’ gezegd of niet!? Ik vraag Allaah dat Hij mij en jullie vergeeft. Ik vraag Allaah om vergiffenis.

¹: Met deze bewoording overgeleverd door ‘Oqbah ibn ‘Aamir in plaats van Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in at-Targhieb wa Tarhieb #3331. Met een andere bewoording overgeleverd door Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’ #5136.

Bron: Vraag en antwoorden met Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien: Vraag 19

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Is het toegestaan voor ons om degene te beledigen die door de geleerden is beledigd?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik ben zestien jaar oud, ik onderhoud -en alle lof is aan Allaah- de verplichtingen en verricht sommige van de aanbevolen daden [van aanbidding]. Mijn moeder is echter heel driftig. Ze zegt kwade en obscene dingen tegen mij. Natuurlijk zegt ze [dat ze het niet meent en] dat het niet uit haar hart komt. Ze bemoeit zich vaak met mijn zaken en verbiedt mij om mijn zusters in de religie te bezoeken. Wat is uw advies?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Is het toegestaan om insecten die zich thuis bevinden, zoals mieren, kakkerlakken en andere vergelijkbare insecten, te doden middels water of vuur? Indien het niet toegestaan is wat moeten we dan doen?

E-mail nieuwsbrief