TRANSACTIES

Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie 

Vraag:

Moge Allaah u zegenen, wat is het oordeel over een zorgverzekering?

Antwoord:

Een zorgverzekering en iedere vorm van verzekering die als doel heeft om winst te behalen – het is dus een verzekering bedoelt voor handel die verboden is. Is in strijd met de grondbeginselen van de islamitische regelgevingen (shar’iah), omdat het bedrog en het onrechtmatig consumeren van andermans bezittingen bevat.

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: De loterijen en tombola’s die georganiseerd worden door sommige liefdadigheidsinstellingen om hun activiteiten te financieren in verschillende domeinen zoals onderwijs, geneeskunde, maatschappelijk werk…, zijn die islamitisch toegestaan?

• Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie

De eerste beschouwing is: Wat is de ernstgraad van het verbod op rente?

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Is het toegestaan voor mij om een lening aan te gaan bij een bank die handelt met rente om een huis te kopen? Voorzie ons van profijt, moge Allaah u met het goede belonen.

• Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah het goede voor u bepalen. Een vrouw uit Nederland vraagt haar echtgenoot om een huis te kopen met rente. Wat is het oordeel daarover?

• Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah het goede voor u bepalen. O edele shaykh dit is één van de zusters uit Egypte die vraagt: “Wij bewaren 10.000 Egyptische pond op een rekening en na tien jaar krijgen wij tien procent rente daarop. Wetend dat wij van deze rente leven na het terugkeren naar ons land. Wij hebben geen andere bron van inkomsten dan deze rente. Is het toegestaan voor ons om op deze manier te handelen?”

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Moge Allaah je behoeden, bij sommige banken heb je de Visa kaart. Je leent een bepaald bedrag en betaalt het af na vijftig of vijfenveertig dagen met hetzelfde bedrag. Dus ze nemen geen rente. Wat is het oordeel hierover?

E-mail nieuwsbrief