ZUIVERING VAN DE ZIEL

• Shaykh ‘AbderRazaaq al-Badr

Hierbij, beste broeders en zusters, de Nederlandse vertaling van een artikel dat is geschreven door onze sheikh, de nobele geleerde, prof. dr. ‘Abdur-Razzaaq Al-Badr, moge Allaah hem behouden en beschermen.

Het artikel bevat belangrijke handvatten voor de moslim over hoe om te gaan met onheil en tegenspoed. Dat alles in het licht van het Coronavirus wat recentelijk is uitgebroken.

Ik vraag Allaah om de sheikh te belonen voor zijn inspanning, en om dit artikel van algemeen nut te laten zijn. Aamien.

Vertaald door jullie broeder,
Mohamed Bendaoud.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Voorwaar, hoe meer de mensen vermeerderen in comfort en luxe en hoe meer zij welvarender worden, des te meer zij blootgesteld worden aan het kwaad. Want waarlijk, het is comfort en luxe dat een persoon vernietigt. Omdat als een persoon zich bezig houdt met comfort en luxe en het plezieren van zijn lichaam, wordt hij onbekommerd om zijn hart van gelukzaligheid te voorzien. Zijn grootste zorg zal het plezieren zijn van dit lichaam met als bestemming [voedsel voor de] wormen en ontbinding.

• Imaam ibn Qayyim al-Djawziyyah

Tot de moeilijkste vormen van geduld behoort het geduld hebben in het wegblijven van de zonden van de tong en het geslachtsdeel, wegens de sterke verleidingen en het gemak [om in zonden] van deze twee [te vervallen]. Want voorwaar, de zonden van de tong zijn [als het eten van] fruit [geworden] voor de mens.

• Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Wat is het verschil tussen tawbah en istighfaar?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik ben een meisje dat in Allaah gelooft en in Zijn Eenheid. Ik kom Zijn bevelen na en ik doe mijn best in al datgene wat mij dichter bij Hem brengt. Echter leef ik in een toestand die continu blijft aanhouden; ik leef in een blijvende strijd met mijn ziel. Deze ziel die beveelt tot het slechte is de reden van mijn ongerustheid en foltering in mijn leven. Ik vind [in mijn leven] geen enkele rust in al mijn daden en vooral de aanbiddingen, met als belangrijkste het gebed. Als ik het [gebed] wil verrichten, vind ik niet de concentratie en nederigheid die gewenst zijn. En verschillende gedachten komen in mij op, waardoor ik stop met het reciteren. Maar [als dit gebeurt], zoek ik toevlucht tegen de duivel, vraag ik Allaah om vergeving en ga ik vervolgens verder [met het gebed]. Maar na enkele ogenblikken keer ik weer terug naar dezelfde toestand. En zo blijf ik [verder gaan], tot ik het [gebed] afsluit. En na het gebed heb ik het gevoel dat mijn gebed niet is geaccepteerd en dat al mijn daden niet geaccepteerd worden. Ik heb veel gehuild, heb veel vergeving gevraagd en ik heb meerdere keren berouw getoond aan Allaah. Echter merk ik dat er een ziel is die mij leidt naar zonden. Ik leef daarom in een foltering, een [continu] veranderende [toestand], verwarring en angst. Ik ben bang dat mijn levensjaren voorbijgaan, terwijl ik mij in deze toestand bevind. Ik ben bang dat mijn leven eindigt en ik er niets van heb geprofiteerd, terwijl ik eerst niet zo was. Ik hoop dat u – edelachtbare – mij kan adviseren met wat ik moet doen om weer te worden zoals ik eerst was. Moge Allaah jullie succes schenken met betrekking tot datgene waar Hij van houdt en tevreden over is.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Edele Shaykh, moge Allaah u succes schenken. De vraagsteller zegt: U heeft vermeld – moge Allaah u behouden – dat de reden waarom de da’wah van shaykh Mohammed ibn ‘AbdelWahhaab wijdverspreid en van profijt is, te danken is aan zijn zuivere intentie. Hoe kunnen we deze zuivere intentie verkrijgen? En hoe weten we dat deze zuivere intentie er werkelijk is waardoor we er resultaat mee kunnen behalen?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Wat is uw richtlijn betreffende het [goed] benutten van de tijd en het waken erover tegen verspilling?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Als iemand wordt beproefd met een ziekte of een slechte beproeving door middel van zijn ziel of rijkdom, hoe weet hij dan of deze beproeving een test voor hem is of dat dit door de woede van Allaah komt?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Vertel ons over het berouw tonen en wat haar voorwaarden zijn, en wat betekent at-tawbah an-nasoeh (oprecht berouw)[1]?

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Dus in de situaties van veiligheid, voldoening en welvaart onderscheidt niemand zich van elkaar. De test zit hem namelijk in deze fitan waartegenover niemand standvastig is, behalve wie Allaah rechte leiding, correctheid en taqwaa heeft gegeven. Dus wanneer hij spreekt, spreekt hij op basis van kennis, inzicht en deskundigheid. En wanneer hij zwijgt, heeft hij zijn eer en religie beschermd en is hij de weg van redding ingeslagen, omdat Allaah hem heeft volstaan door middel van degenen die de voorkeur verdienen (i.e. meer geleerd zijn dan hem) in deze zaken.

E-mail nieuwsbrief