De manier om influisteringen tegen te gaan

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik ben een meisje dat in Allaah gelooft en in Zijn Eenheid. Ik kom Zijn bevelen na en ik doe mijn best in al datgene wat mij dichter bij Hem brengt. Echter leef ik in een toestand die continu blijft aanhouden; ik leef in een blijvende strijd met mijn ziel. Deze ziel die beveelt tot het slechte is de reden van mijn ongerustheid en foltering in mijn leven. Ik vind [in mijn leven] geen enkele rust in al mijn daden en vooral de aanbiddingen, met als belangrijkste het gebed. Als ik het [gebed] wil verrichten, vind ik niet de concentratie en nederigheid die gewenst zijn. En verschillende gedachten komen in mij op, waardoor ik stop met het reciteren. Maar [als dit gebeurt], zoek ik toevlucht tegen de duivel, vraag ik Allaah om vergeving en ga ik vervolgens verder [met het gebed]. Maar na enkele ogenblikken keer ik weer terug naar dezelfde toestand. En zo blijf ik [verder gaan], tot ik het [gebed] afsluit. En na het gebed heb ik het gevoel dat mijn gebed niet is geaccepteerd en dat al mijn daden niet geaccepteerd worden. Ik heb veel gehuild, heb veel vergeving gevraagd en ik heb meerdere keren berouw getoond aan Allaah. Echter merk ik dat er een ziel is die mij leidt naar zonden. Ik leef daarom in een foltering, een [continu] veranderende [toestand], verwarring en angst. Ik ben bang dat mijn levensjaren voorbijgaan, terwijl ik mij in deze toestand bevind. Ik ben bang dat mijn leven eindigt en ik er niets van heb geprofiteerd, terwijl ik eerst niet zo was. Ik hoop dat u – edelachtbare – mij kan adviseren met wat ik moet doen om weer te worden zoals ik eerst was. Moge Allaah jullie succes schenken met betrekking tot datgene waar Hij van houdt en tevreden over is.

Antwoord:

Ten eerste: wij vragen Allaah – vrij is Hij van elke tekortkoming – om de vraagstelster succes te schenken in datgene waar Zijn tevredenheid in zit, om haar hart en daden rechtschapen te maken, om haar te leiden naar de beste zaken, om haar standvastigheid, rechtschapenheid, vroomheid en leiding te schenken en om haar te leiden naar het goede waarin zich rust bevindt om daarmee het geluk in het nabije leven en in het hiernamaals [te bekomen].

Mijn advies, o vraagstelster, is om de nobele Qor-aan veelvuldig te reciteren met overpeinzing en verstand, tijdens de juiste gelegenheden daarvoor. Ook [adviseer ik je] om de boeken van de Soennah en de tafsierboeken te lezen die jou bezighouden, zoals Riyaad as-Saalihien, Boloegh al-Maraam, zoals al-Waabil as-Sayyib, de tafsier van Ibn Kathier, al-Baghawie, Ibn Djarier en de tafsier van ash-Shawkaanie. Deze tafsierboeken zijn profijtelijk, opdat jij profijt opdoet en jij jouw tijd besteedt met datgene waar jij profijt van hebt.

Een andere zaak is het zitten bij de goede personen vanonder jouw gezinsleden en hen vergezellen, zoals jouw vader, moeder en vrome zusters waarmee jij ook een gedeelte van je tijd doorbrengt. En indien jij geen echtgenoot hebt, span je dan in om te trouwen, ook al doe jij hem een aanzoek. Je kijkt onder je familieleden, wie goed en vroom is, zoals de zonen van je oom [langs vaderskant] en de zonen van je oom [langs moederskant] of anderen die jij kent.

Vervolgens vraag jij jouw vader of iemand anders onder hen om als bemiddelaar hierin te dienen en dan zeg jij [tegen hem] dat jij hebt vernomen dat hij zus en zo is, zonder achterdocht [daarin]. Je vraagt om hem en om kennis te maken met hem. Als jij weet dat hij vroom is en dat hij goed is, dan zeg jij tegen jouw vader, jouw broer of iemand anders vanonder jouw voogden dat jij deze persoon wil, zodat hij met je trouwt. En je adviseert hem om [de man] niet te belasten met betrekking tot de bruidsschatten en feestmalen en dat zij hem begenadigen bij [het vastleggen van] de bruidsschat en het feestmaal. Al deze zaken zijn middelen voor rust en middelen voor standvastigheid. En [tevens] middelen om deze influisteringen en deze slechte gedachten weg te halen.

En indien jij een echtgenoot hebt, alle lof is dan aan Allaah. Jij dient goed met hem te leven, jij dient goed met hem om te gaan en jij dient een goede relatie met hem te hebben. Ook dien jij je in te spannen voor de zaken die [leiden] naar harmonie en liefde met hem en het vervullen van de toegestane behoefte [tussen jullie].

Met het besteden van zorg aan datgene wat hiervoor is genoemd, [het volgende verrichten]: het lezen van de nobele Qor-aan met overpeinzing, het veelvuldig gedenken [van Allaah] en het vragen om vergiffenis, het zoeken van toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte duivel, het veelvuldig uitspreken van: “Laa hawla wa laa qowwata illa billaah” en door het lezen van boeken waar profijt in zit en waar jij van leert. Dit zijn allemaal middelen voor het weghalen van de eerder vermelde ongerustheid en influisteringen die jou schade toebrengen. Ik vraag Allaah voor jou om de leiding, het succes en de goede intentie en daad.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4891

By 

E-mail nieuwsbrief