Category: Zakaat (Aalmoezen)

Tien vragen en antwoorden over zakaat al-fitr

• Fataawaa van o.a. Shaykh 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz, Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien & het Permanente Comité voor islamitische onderzoek en Fataawaa Vraag 1: Wat...

Wanneer moet zakaat al-fitr gegeven worden?

• Shaykh al-'allaamah 'Obayd ibn 'Abdillaah al-Djaabirie Vraag: Een vader heeft de zakaat al-fitr voor kinderen en echtgenote niet uitgegeven in Ramadan. Is het toegestaan voor...

Is het voor de persoon die niet heeft gevast verplicht om zakaat al-fitr te betalen?

• Shaykh al-'allaamah 'Obayd ibn 'Abdillaah al-Djaabirie Vraag: De selefies in Brazilië zijn met weinig maar houden van u o shaykh. Zij sturen u hun salaam...

Zakaat al-fitr betalen voor je kinderen die in een ander land wonen?

• Shaykhoel-islaam 'Abdoel-'Aziez ibn 'Abdillaah ibn Baaz Vraag: Ik ben een Egyptenaar die in ‘Amman woont. Ik wil zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die...

Voedseltabel voor zakaat al-fitr

• Shaykh al-'allaamah Mohammed 'Ali Ferkoes In de onderstaande tabel is een saa’ omgezet naar gewichten van verscheidene voedingswaren die gegeven zouden kunnen worden als zakaat...