ALGEMEEN

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: Is het correct dat ahloel-fatrah gered zullen worden [van de hel]? En dat de ouders van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – tot ahloel-fatrah behoren en zodoende gered zullen worden van de bestraffing in de hel en het paradijs zullen binnengaan? Als dit niet juist is, wat is dan de weerlegging [hierop]? En wat is het religieuze oordeel over deze bewering? Voorzie ons van een fatwa, moge jullie beloond worden!

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Het geloof in de engelen heeft een geweldig effect op het leven van de mens; als hij immers bewust gelooft in de engelen, dan zal hij waakzaam zijn.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah goed zijn jegens u. Deze vraagsteller zegt: “O nobele Shaykh, moge Allaah u behouden. De laatste tijd vindt het beledigen van de Profeet ﷺ herhaaldelijk en op verschillende manieren plaats; door middel van films, kranten of andere zaken. De vraag is; wat is het Islamitisch standpunt tegenover deze beledigingen?” En vervolgens zegt hij: “En wat is de regelgeving over het tonen van woede en wraak voor de Profeet ﷺ door middel van demonstraties?”

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De kinderen van de polytheïsten in deze wereld vallen onder hetzelfde oordeel als dat van hun ouders, maar voor wat betreft het Hiernamaals, het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis over hen, zijn er twee meningen: De eerste [mening] is dat zij een test zullen ondergaan, wie dus de beproeving overleeft gaat het Paradijs binnen, en wie het niet overleeft gaat de Hel binnen. Dit doordat men uitgenodigd wordt om de islaam te omarmen. Wie [de uitnodiging] accepteert treedt het Paradijs binnen, en wie weigert treedt het Hellevuur binnen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Dit hoofdstuk heeft betrekking tot het zien van Allaah – de Almachtige en Verhevene, of de schepping hem wel of niet zullen zien. De Djahmiyyah en Moe’tazilah, zij ontkennen allen de Roe-yah (het zien van Allaah in het hiernamaals). En zij zeggen: “Allaah wordt niet gezien, want het zien kan alleen bij een lichaam” en zij zeggen: “Allaah heeft geen lichaam, dus hij wordt niet gezien!” Zij ontkennen de roe-yah volledig zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals. Moge Allaah ons beschermen! En er is een groep die beweert dat Allaah zeker gezien kan worden zowel op aarde als in het hiernamaals. Dit is een uitspraak van sommige soefies.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De Profeet ﷺ informeerde dus dat als hij geweten had dat deze zaak plaats zou vinden onder de sahaaba (metgezellen) dan had hij het slachtdier niet meegebracht en zijn staat van Ihraam beëindigd, en dit is wat duidelijk is voor mij. Sommigen zeiden dat dit was vanuit het oogpunt ‘het wensen’, alsof hij gezegd zou hebben: ‘Als ik maar van tevoren had geweten wat ik later wist zodat ik het slachtdier niet meegenomen had.’ Hoe dan ook, wat duidelijk is, is dat hij slechts informeerde [wat hij anders gedaan zou hebben als hij het vooraf had geweten] op basis van wat hij zag van de sahaaba. De Profeet ﷺ wenst niet een zaak waarvan het tegengestelde voorbeschikt is door Allah.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen ‘aqiedah (geloofsleer) en manhadj (methodiek). Beide termen verwijzen naar wat een persoon gelooft in zijn hart, bevestigt met zijn tong en naar handelt met zijn ledematen. Zij bevatten de Eenheid van Allaah – de Verhevene – in Zijn Roeboebiyyah, Oeloehiyyah en Asma wa Sifaat (de Eenheid van Allah in Heerschappij, Aanbidding en Namen en Eigenschappen), Hem Één maken in de aanbiddingen, het vasthouden aan Zijn sharie’ah (wetgeving) in woorden, daden en overtuiging, zoals die overleverd is in het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ en waar de selef (voorgangers) en Imaams van deze natie zich op bevonden.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En Allaah moet alleen aanbeden worden zoals Hij gelegaliseerd heeft en Hij heeft Zijn Boodschappers gezonden om aan de mensen te verduidelijken wat Hij gelegaliseerd heeft aan Zijn dienaren omdat het aanbidden van Allaah met iets anders dan wat Hij gelegaliseerd heeft ongefundeerd is. En Hij liet een einde komen aan de Boodschappers met Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ en Hij heeft de mensheid bevolen om hem te volgen.

E-mail nieuwsbrief