UITNODIGERS NAAR DWALING

• Imaam ibn Battah al-‘Oekbarie

#475 – De Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – zei:

مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ
“Als je over de dadjaal hoort, vermijd hem dan naar jouw beste mogelijkheid. Want waarlijk een man zal hem benaderen terwijl hij denkt dat hij een gelovige is. De dadjaal zal hem blijven beïnvloeden totdat hij hem uiteindelijk zal volgen vanwege wat hij aan misvattingen zal zien.”

Imaam Ahmed bin Hanbal:

“[Tot de fundamenten van de Soennah bij ons behoort:] Het verlaten van het disputeren en het zitten met de mensen van begeerten en het verlaten van het redetwisten, discussiëren en disputeren over de religie.”

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Vraagsteller:

Bij ons zijn er [personen] die slecht spreken over shaykh ‘Obayd al-Djaabirie.

Antwoord:

Hebben jullie gehoord van ‘Obayd al-Djaabirie? Onze vriend en broeder, een edele man, hij is blind en hij is van de geleerden van de gemeenschap. En de persoon die slecht over hem spreekt is een zielige, onwetende persoon.

Let op je tong! Houd je tong in bedwang, o mens! Laat hem je niet bijten want hij is een slang! Hoeveel personen zijn in het graf terechtgekomen vanwege hun tong, terwijl de dapperen vreesden om hen tegen te komen.

Is dat niet zo?

De Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallaam- zei tegen Moe’aad¹:

َ أمسِكْ عليكَ لسانَكَ
Houd je tong in bedwang!

Hij spreekt slecht over de mensen…O Allaah, bescherm onze tongen. Bij Allaah ik wil geen namen noemen. Ik vraag Allaah dat Hij ons vergeeft. Wat betreft het slecht spreken over shaykh ‘Obayd; dit is fout. Let op jezelf en je eigen zonden. Heb je geen zonden? Heb je geen fouten? Je wil je goede daden weggeven aan de mensen?! Maa shaa-a Allaah, hij wil de mensen zijn goede daden geven. Hij is failliet, failliet, failliet! Heeft de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallaam – ‘Hij is failliet’ gezegd of niet!? Ik vraag Allaah dat Hij mij en jullie vergeeft. Ik vraag Allaah om vergiffenis.

¹: Met deze bewoording overgeleverd door ‘Oqbah ibn ‘Aamir in plaats van Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in at-Targhieb wa Tarhieb #3331. Met een andere bewoording overgeleverd door Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’ #5136.

Bron: Vraag en antwoorden met Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien: Vraag 19

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

De eerste vraag: Indien men sommige momayyi’ien (degenen die de valsheid met de waarheid versmelten) van de selefie methodologie adviseert om niet te zitten met de groeperingen zoals al-ikhwaan al-moslimien (moslimbroederschap) en at-tabliegh, dan beweren ze dat deze methodologie de methodologie van de edele geleerde ibn Baaz is; het zitten met alle mensen. Is dit de methodologie van shaykh ibn Baaz -moge Allaah hem genadig zijn-?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraag: Morgen is het zondag, overeenkomstig met de 14e van februari[1], wat in het Westen bekend staat als Valentijnsdag -waarover u gesproken heeft soebhaanallaah-. Sommigen vanonder onze jongemannen en –dames zijn in de verleiding gebracht door deze feestdag. Heeft u een woord van advies hieromtrent?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede geven. Hoe maken we onderscheid tussen de afkeurenswaardige stilte omtrent fitan (m.v. van fitnah) en de prijzenswaardige [stilte in de vorm van het] zich niet bezighouden ermee?

• Shaykh Al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Iemand die blij is met de val van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van verderf op de aarde, ook al is degene die hem gepakt heeft een ongelovige; wordt dit gezien als (een vorm van) trouw tonen aan de ongelovigen?

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie
 • Shaykh al-‘Allaamah Ahmad ibn Yahyaa an-Nadjmie

En velen vergezellen de mensen van innovatie met het argument dat zij hen van profijt voorzien. Oh mijn broeder, zij hebben geen profijt gehaald uit de geleerden, hoe kunnen zij dan profijt uit jou halen?! Zij verwerpen de uitspraken van shaykh ibn Baaz, shaykh al-Albaani, shaykh ibn ‘Othaymien en anderen van de imaams van Islaam en zij accepteren wel van jou?! Dit is een waanbeeld, voorwaar 99% kans dat jij zal eindigen als één van hun volgelingen.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen. Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie!

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Van onder de mensen van bid’ah is hij wie verborgen is. Als hij verborgen is dan dien je achter hem te bidden en wanneer zijn innovatie voor jou duidelijk wordt dan dien jij hem de waarheid te verduidelijken. Als zijn bid’ah onder kufr valt en hij volhardt in deze bid’ah bidt dan niet achter hem want nadat het bewijs wordt gevestigd tegen hem dan is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah mukaffirah (buiten de islaam tredend) is. [Bijvoorbeeld] hij
maakt dua naar een ander dan Allaah, slacht voor een ander dan Allaah, zoekt hulp bij anderen dan Allaah en ontkent de eigenschappen [van Allaah].

E-mail nieuwsbrief