UITNODIGERS NAAR DWALING

• Imaam ibn Battah al-‘Oekbarie

“Als je over de dadjaal hoort, vermijd hem dan naar jouw beste mogelijkheid. Want waarlijk een man zal hem benaderen terwijl hij denkt dat hij een gelovige is. De dadjaal zal hem blijven beïnvloeden totdat hij hem uiteindelijk zal volgen vanwege wat hij aan misvattingen zal zien.”

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Er is niets gelijk aan het veilig zijn voor fitnah.

Niemand mag zichzelf in een situatie brengen waarin hij getest en beproefd wordt, en zeker degene die weet dat hij zwak is.

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Let op je tong! Houd je tong in bedwang, o mens! Laat hem je niet bijten want hij is een slang! Hoeveel personen zijn in het graf terechtgekomen vanwege hun tong, terwijl de dapperen vreesden om hen tegen te komen. Is dat niet zo?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

De eerste vraag: Indien men sommige momayyi’ien (degenen die de valsheid met de waarheid versmelten) van de selefie methodologie adviseert om niet te zitten met de groeperingen zoals al-ikhwaan al-moslimien (moslimbroederschap) en at-tabliegh, dan beweren ze dat deze methodologie de methodologie van de edele geleerde ibn Baaz is; het zitten met alle mensen. Is dit de methodologie van shaykh ibn Baaz -moge Allaah hem genadig zijn-?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraag: Morgen is het zondag, overeenkomstig met de 14e van februari[1], wat in het Westen bekend staat als Valentijnsdag -waarover u gesproken heeft soebhaanallaah-. Sommigen vanonder onze jongemannen en –dames zijn in de verleiding gebracht door deze feestdag. Heeft u een woord van advies hieromtrent?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede geven. Hoe maken we onderscheid tussen de afkeurenswaardige stilte omtrent fitan (m.v. van fitnah) en de prijzenswaardige [stilte in de vorm van het] zich niet bezighouden ermee?

• Shaykh Al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Iemand die blij is met de val van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van verderf op de aarde, ook al is degene die hem gepakt heeft een ongelovige; wordt dit gezien als (een vorm van) trouw tonen aan de ongelovigen?

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie
 • Shaykh al-‘Allaamah Ahmad ibn Yahyaa an-Nadjmie

En velen vergezellen de mensen van innovatie met het argument dat zij hen van profijt voorzien. Oh mijn broeder, zij hebben geen profijt gehaald uit de geleerden, hoe kunnen zij dan profijt uit jou halen?! Zij verwerpen de uitspraken van shaykh ibn Baaz, shaykh al-Albaani, shaykh ibn ‘Othaymien en anderen van de imaams van Islaam en zij accepteren wel van jou?! Dit is een waanbeeld, voorwaar 99% kans dat jij zal eindigen als één van hun volgelingen.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen. Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie!

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Van onder de mensen van bid’ah is hij wie verborgen is. Als hij verborgen is dan dien je achter hem te bidden en wanneer zijn innovatie voor jou duidelijk wordt dan dien jij hem de waarheid te verduidelijken. Als zijn bid’ah onder kufr valt en hij volhardt in deze bid’ah bidt dan niet achter hem want nadat het bewijs wordt gevestigd tegen hem dan is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah mukaffirah (buiten de islaam tredend) is. [Bijvoorbeeld] hij
maakt dua naar een ander dan Allaah, slacht voor een ander dan Allaah, zoekt hulp bij anderen dan Allaah en ontkent de eigenschappen [van Allaah].

E-mail nieuwsbrief