HomeArtikelenDegenen die slecht spreken over shaykh 'Obayd al-Djaabirie

Degenen die slecht spreken over shaykh ‘Obayd al-Djaabirie

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Vraagsteller:

Bij ons zijn er [personen] die slecht spreken over shaykh ‘Obayd al-Djaabirie.

Antwoord:

Hebben jullie gehoord van ‘Obayd al-Djaabirie? Onze vriend en broeder, een edele man, hij is blind en hij is van de geleerden van de gemeenschap. En de persoon die slecht over hem spreekt is een zielige, onwetende persoon.

Let op je tong! Houd je tong in bedwang, o mens! Laat hem je niet bijten want hij is een slang! Hoeveel personen zijn in het graf terechtgekomen vanwege hun tong, terwijl de dapperen vreesden om hen tegen te komen.

Is dat niet zo?

De Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallaam- zei tegen Moe’aad¹:

َ أمسِكْ عليكَ لسانَكَ
Houd je tong in bedwang!

Hij spreekt slecht over de mensen…O Allaah, bescherm onze tongen. Bij Allaah ik wil geen namen noemen. Ik vraag Allaah dat Hij ons vergeeft. Wat betreft het slecht spreken over shaykh ‘Obayd; dit is fout. Let op jezelf en je eigen zonden. Heb je geen zonden? Heb je geen fouten? Je wil je goede daden weggeven aan de mensen?! Maa shaa-a Allaah, hij wil de mensen zijn goede daden geven. Hij is failliet, failliet, failliet! Heeft de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallaam – ‘Hij is failliet’ gezegd of niet!? Ik vraag Allaah dat Hij mij en jullie vergeeft. Ik vraag Allaah om vergiffenis.

¹: Met deze bewoording overgeleverd door ‘Oqbah ibn ‘Aamir in plaats van Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in at-Targhieb wa Tarhieb #3331. Met een andere bewoording overgeleverd door Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’ #5136.

Bron: Vraag en antwoorden met Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien: Vraag 19