Warning: Creating default object from empty value in /customers/0/3/8/an-nasieha.nl/httpd.www/wp-content/themes/abomb/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 SHIRK – an-nasieha

SHIRK

Imaam Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab:

Met een goede keten overgeleverd door Ahmed, op gezag van ibn Mas’oed – moge Allaah tevreden met hem zijn – van de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam -:

« إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمٌ أَحْيَاءٌ ، وَالذين يَتَّخِذُون الْقُبُورَ مَسَاجِدَ »
“Voorwaar, tot de slechtste mensen behoren degenen die nog leven wanneer het Uur aanbreekt en degenen die de graven tot gebedsplaatsen (moskeeën) hebben genomen.”

En tevens ook overgeleverd door Aboe Haatim – moge Allaah hem genadig zijn – in zijn Sahieh.

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Vraag: Een vraagsteller uit Frankrijk zegt: Wat is de regelgeving betreffende het laten van een goede daad [van aanbidding] uit angst voor ar-riyaa¹?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Hypocrisie komt in twee soorten voor: in geloof en in daden. Dat wat Allaah noemde over de hypocrieten in Hoofdstuk al Baqara en an-Nisaa [en] van de eigenschappen van de hypocrieten [dat is]: De grootste hypocrisie in geloof. En zij zijn daarmee nog meer ongelovig dan de joden, christenen en de aanbidders van afgoden gezien hun grote gevaar en hun onzichtbaarheid voor veel van de mensen. En Allaah -vrij is Hij van elke tekortkoming- heeft over hen verteld dat zij op de dag des oordeels in de laagste gradatie van het vuur zullen zijn.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab’ah! Neem het! Of “O Jinn van de middagtijd! Neem het.” Of “O Jinn van dat en dat volk” of “O Jinn van het land van die en die persoon”. Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt “O Engelen wek mij” of “bescherm mij” dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt “O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me” of “wek me” dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin ‘Ali bin Ibraahiem al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi’ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe’aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd word dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn.

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Shirk is het aanbidden van iemand anders dan Allaah of iemand anders met Hem zoals een mens, een boom, een steen, een zon, een maan, een levende, een dode of andere schepselen die voorheen niet bestonden en later zullen vergaan en vernietigd worden, en die voor henzelf en voor degene die hen aanbidt niets bezitten van schade, nut, dood, leven noch wederopstanding.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de grote vorm van shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie en is dit een aanleiding tot shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Djalla-.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het is strikt verboden om godslasterende of losbandige grappen te vertellen.

• Shaykh al-‘Allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Als een persoon in een van de daden van grote shirk is gevallen zoals de vragensteller vertelt heeft [zoals daden] van het aanroepen van de graven om zo profijt te verwachten of kwaad te weren, of een belofte afleggen [in de naam van dode] dan is hij daardoor afvallig geworden van de islaam! En wanneer hij spijt heeft van deze gevaarlijke daden [van ongeloof] en terugkeert naar zijn islaam, dan moet hij verplicht opnieuw de shahaadatayn (de twee geloofsgetuigenissen) uitspreken.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Als het kwaad aanwezig is dan zijn er veel mensen die dit liefhebben. Slechts weinig mensen die hier voor oppassen. Als het kwaad aanwezig is dan verzamelen de mensen zich hierbij, behalve met wie Allaah barmhartig is. Tovenarij (sihr) is ongeloof in Allaah -‘Azza wa Djalla – en het is niet toegestaan om te kijken of te luisteren naar deze zenders.

E-mail nieuwsbrief