Grote shirk bij de islamomroep

Facebook
Twitter
LinkedIn

INLEIDING:

Er gaat een discussie over een gedicht dat is voorgedragen tijdens een ramadan-uitzending van de islamomroep. Tijdens deze en andere uitzendingen worden de moslims in Nederland stap voor stap warm gemaakt om allerlei innovaties te accepteren op o.a. het gebied van gedenking [dhikr] en andere aanbiddingen.

Maar dat is nu niet de reden om dit artikel te schrijven. De reden dit keer is dat alle grenzen zijn overschreden en men is vervallen in grote shirk, oftewel grote afgoderij, wat een persoon buiten de oevers van de islaam doet treden.

Tijdens deze uitzending is er namelijk een zanger uitgenodigd, die in aanwezigheid van meerdere Nederlandse prekers en uitnodigers een bekend soefie-lied voordroeg, wat de soefies ook vaak tijdens de geïnnoveerde viering van de geboorte van de Profeet zingen.

Deze zanger werd door een van de aanwezige sprekers geïntroduceerd met: “Dus eerst is het even genieten…” Vervolgens begon de zanger met zijn lied, bekend bij de soefies als (التعطيرة الشريفة), totdat hij op een gegeven moment zei:

“أدرك، فديتك يا محمد، أمة تصلى بنار من لظى الشهوات”

Dit valt te vertalen als: ”Ik verlos u, o Mohammad [d.w.z. de Profeet], red een gemeenschap die verbrandt door een vuur van begeertes.”

Dit is een uitspraak van grote shirk, omdat onze geliefde Profeet, Mohammad, hier wordt aangeroepen met een aanroeping van redding [d.w.z. istighaathah] die alleen aan Allaah mag worden gewend. Met andere woorden: hier begaat de zanger de fatale fout, waarvan het hoofddoel van de zending van de Profeet was om dit uit te roeien, namelijk het aanroepen van anderen naast Allaah.

WAT ZEGGEN DE GELEERDEN OVER ZULKE UITSPRAKEN?

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: “Als iemand de engelen en de profeten tot middelen maakt, die hij aanroept, waarop hij vertrouwt, en die hij vraagt om het goede aan te trekken en het kwaad af te wenden, zoals dat hij hun vraagt om zondes te vergeven, de harten te leiden, de ramspoed weg te nemen, en de behoeftes te vervullen, dan is hij een ongelovige volgens de unanieme overeenstemming van de moslims.” [madjmoe’ al-fataawa, 1/124]

De geleerde Ibn Ul-Qayyim zegt: “Een van de soorten van shirk [d.w.z. afgoderij] is het vragen van zaken aan overledenen, en hun vragen om redding, en zich wenden tot hen. Dit is het fundament van afgoderij.” [madaaridj as-saalikien, 1/533]

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd over deze aanroeping:

“قد ضاقت حيلتي؛ أدركني يا رسول الله”,

oftewel: “Ik kan zelf niet veel doen, dus red mij, o Boodschapper van Allaah.” Hij antwoordde: “Dit is een groot kwaad en is niet toegestaan! Want de uitspraak: “Red mij, o Boodschapper van Allaah”, is een aanroeping van een ander dan Allaah. Dit is afgoderij naast Allaah, shirk naast Allaah en is niet toegestaan.” [https://binbaz.org.sa/fatwas/14443/حكم-الصلاة-على-النبي-ﷺ-بالفاظ-تقدح-في-التوحيد]

Sheikh Saalih Al-Fawzaan werd gevraagd over een soortgelijke uitspraak, waarin men zegt:

“يا رسول الله، أنت وسيلتي خذ بيدي، قلت حيلتي فأدركني”,

oftewel: “O Boodschapper van Allaah, u bent mijn middel, neem mij bij de hand, ik kan zelf niet veel doen, dus red mij.” Hij antwoordde: “Deze aanroeping is van de grote shirk, omdat de Boodschapper van Allaah erin wordt aangeroepen…” [madjmoe’ fataawa Al-Fawzaan, 1/30-32] 

VERDEDIGING DOOR BROEDER EL YOUSFI

Dit is klare taal van onze geleerden, maar nu las ik een verdediging van broeder El Yousfi, moge Allaah ons en hem leiden, een van de aanwezigen bij deze gebeurtenis. Helaas raakt zijn verdediging kant noch wal. Hij slaat de plank volledig mis en komt met allerlei (on)mogelijke verontschuldigingen, die hun oorsprong zouden vinden in de Arabische dichtkunst, om de gedane uitspraak van grote shirk goed te praten. Terwijl zijn enige plicht was om de zanger terecht te wijzen tijdens de uitzending. En aangezien hij dat niet heeft gedaan, had hij deze grove fout achteraf kunnen rechtzetten in plaats van te verdedigen, of er nadrukkelijk afstand van nemen.

Zoals jullie hierboven kunnen lezen, hebben de geleerden dergelijke uitspraken met klem afgekeurd, afgewezen en als grote shirk beschouwd. Er is op geen enkele manier gezocht naar verontschuldigingen in de Arabische poëzie noch is er gevraagd naar de intentie van de aanroeper. Zij hebben hun oordeel geveld over de uitspraak van de aanroeping en dat is: Grote Shirk.

Vervolgens komt broeder El Yousfi met een onmogelijke uitleg van de gedane uitspraak en zegt: “In dit geval is het ook mogelijk om zo’n positieve interpretatie te vinden voor de bekritiseerde uitspraak, namelijk: “Red uw gemeenschap van het Vuur, o profeet, middels de Religie die u achtergelaten heeft.”

Als iemand van jullie – broeder en zusters – op een of andere manier deze interpretatie heeft gegeven aan de gewraakte uitspraak, of dat deze uitleg ook maar in de verste verte bij hem of haar opkwam, dan hoor ik dat graag. Dit is natuurlijk je reinste onzin.

Daarna zegt hij: “Echter, om elke aanroeping en istighaathah (hulpvraag in geval van nood) gelijk te stellen aan Shirk (polytheïsme en ongeloof), dit is ronduit dwaas, onwetend en zelfs extremistisch. Dit brengt ook met zich mee dat wij honderden van de klassieke imaams tot ongelovigen verklaren en buiten de religie plaatsen!”

Ook dit is een grote misstap van broeder El Yousfi, moge Allaah ons en hem leiden. Wij hebben het niet over elke willekeurige istighaathah, maar over een hele specifieke, namelijk de uitspraak die is gedaan in de uitzending. Tenzij hij de hiervoor geciteerde geleerden als dwaas, onwetend en zelfs extremistisch wil bestempelen, maar ik verwacht niet dat de broeder zo diep zou kunnen en willen zinken.

Verder noemt broeder El Yousfi in zijn verdediging een niet toepasselijk citaat van sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, waarin de broeder de indruk probeert te wekken dat sheikh ul-Islaam voornoemde uitspraak zou goedkeuren. Hieruit blijkt dat de broeder het onderscheid tussen at-tawassul en al-istighaathah niet goed weet te maken. Om het standpunt van sheikh ul-Islaam omtrent dit onderwerp te kennen, wil ik de broeder en andere geïnteresseerden graag doorverwijzen naar zijn boek: madjmoe’ al-fataawa, 1/101 en daarna, maar ook het hierboven aangehaalde citaat van de sheikh.

En dan sluit de broeder af met een denigrerende opmerking naar de doorsnee moslims, het gewone volk. Waarin hij in zoveel woorden zegt: “Jullie zijn te dom om dit soort zaken goed te begrijpen, dus verdiep je hier niet te veel in. Maar laat dit over aan ‘ons’ de geleerde moslims om het aan jullie uit te leggen zoals wij vinden dat jullie dit moeten begrijpen.”

En helaas zien wij dit soort retoriek vaker terug komen bij dit groepje, zoals ik laatst tegenkwam bij broeder Said el Mokadmi, moge Allaah hem leiden, samen met twee anderen, in een treurvideo om de teruglopende donaties, waarin zij hun dwalende, Ash’ari-ideologie verdedigen, met een redenering die erg lijkt op die van El Yousfi.

Ik citeer niet, maar waar het op neer komt, is dat ze zeggen: “Jullie zijn te dom en te onwetend om de ‘aqiedah goed te begrijpen. Het is allemaal veels te complex. Studeer eerst goed en grondig de tafsier, het Arabisch, usoel-alfiqh en weet ik wat allemaal. En daarna pas mag je meepraten over de ‘aqiedah.”

Met andere woorden, je kunt de ‘aqiedah alleen begrijpen nadat je een supergeleerde bent. En dan moet je nagaan dat de Profeet zijn uitnodiging is begonnen naar de ‘aqiedah en de tawhied, zonder de Mekkanen eerst al deze wetenschappen te onderwijzen! De ‘aqiedah is simpel en duidelijk, maar omdat jullie – o Ashaa’irah – zijn verdronken in niet te begrijpen filosofische redeneringen, en het zelf eigenlijk niet begrijpen, willen jullie de doorsnee moslim doen geloven dat dit allemaal boven zijn of haar intelligentieniveau gaat.

TOT SLOT:

Ik nodig de broeders die verbonden zijn aan de islamomroep, maar ook anderen die ik genoemd heb, zoals broeder el Mokadmi om hun standpunten te herzien, terug te keren naar het pad van de sahaabah, en te beseffen dat zij de zonde en verantwoordelijkheid dragen van elke moslim die afdwaalt omdat hij hen vertrouwt.

En aan een elke student van kennis, zoals broeder el Mokadmi, maar ook anderen, die het Arabisch machtig zijn: ik hoop oprecht, uit het diepste van mijn hart, dat jullie mijn welbedoelde advies opvolgen. Ik ben slechts jullie jongere broertje, maar wil graag het allerbeste voor jullie. Lees alleen maar 1 boek en stel je hart en verstand open voor wat erin staat, en ik weet vrijwel zeker dat als jullie dat onbevooroordeeld doen met een oprechte intentie, dat Allaah jullie zal leiden naar de waarheid. Dat boek is مختصر الصواعق المرسلة. In dit boek wordt de basis van de vekeerde ‘aqiedah die jullie aanhangen, volledig te gronde gericht met argumenten die onweerlegbaar zijn.

In de tussentijd is mijn advies aan al mijn broeders en zusters om uit voorzorg afstand te nemen van de islamomroep en alle uitnodigers die zich bevinden op de Ash’arie-ideologie, maar ook de ‘verzameluitnodigers’ die volgens de methodiek van de moslimbroederschap en de suroeriyyah bereid zijn om alle meningsverschillen, hoe fundamenteel ook, door de vingers te zien om zogenaamd de eenheid te bewaren, zelfs ten koste van de ‘aqiedah.

En ik hoop ook dat jullie nu, achteraf, begrijpen waarom ik, samen met sommige broeders, iedereen hebben afgeraden om hun stem te geven aan de islamomroep. Want zij probeerden zich toen, om stemmen te winnen, neutraal op te stellen. Maar alhamdulillaah waren de scherpe broeders en zusters te kritisch om in hun val te trappen.

Ik vraag Allaah om dit advies zuiver voor Zijn Gezicht te laten zijn, zonder ook maar enig persoonlijk belang, behalve het verduidelijken van de waarheid en het waarschuwen voor de valsheid. En ik vraag Hem om mij en al mijn broeders en zusters – inclusief de bij naam genoemden in dit bericht – te leiden naar het Rechte Pad…Aamien.

Jullie broeder,
Mohamed Bendaoud
—————————————————
instagram.com/islamprofijten
Telegram: t.me/islamprofijten