HADIETH

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Imaam Aboe Zakariyaa Yahyaa an-Nawawie schreef in Tuinen der oprechten: Hoofdstuk #86:

 Het nakomen van overeenkomsten en het nakomen van beloften.

Allaah -de Verhevene- zei:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا

En kom de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie [op de Dag der Opstanding] ondervraagd.

[al-Israa(17): 34]

• Imaam ibn Battah al-‘Oekbarie

#475 – De Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – zei:

مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ
“Als je over de dadjaal hoort, vermijd hem dan naar jouw beste mogelijkheid. Want waarlijk een man zal hem benaderen terwijl hij denkt dat hij een gelovige is. De dadjaal zal hem blijven beïnvloeden totdat hij hem uiteindelijk zal volgen vanwege wat hij aan misvattingen zal zien.”

Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: ‘Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjr en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn – dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah (leider) die de macht heeft en dit [enkel] een individu aandoet. [In dit geval] moet hij (het individu) geduld opbrengen om zodoende fitnah te vermijden.’

• Op gezag van ‘Oeqbah ibn ‘Aamir dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Een man van mijn gemeenschap staat op in de nacht en bestrijdt zijn ego om de reiniging te verrichten; en er bevinden zich bij hem knopen…”

• Imaam al-moehadith at-Tirmidhi

Imaam at-Tirmidhi vermeldt, met een keten van overleveraars die terugleidt tot ibn abbaas -radia allaahoe’anhoema-, die heeft gezegd:

أقبلَتْ يَهودُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالوا : يا أبا القاسمِ أخبِرنا عنِ الرَّعدِ ما هوَ قالَ ملَكٌ منَ الملائكةِ موَكَّلٌ بالسَّحابِ معَهُ مَخاريقُ مِن نارٍ يسوقُ بِها السَّحابَ حَيثُ شاءَ اللَّهُ فقالوا فما هذا الصَّوتُ الَّذي نسمعُ قالَ زَجْرُهُ بالسَّحابِ إذا زَجرَهُ حتَّى ينتَهيَ إلى حَيثُ أُمِرَ قالوا صدَقتَ

‘De joden kwamen naar de boodschapper van Allaah ﷺ en zeiden: “O Abal Qaasim! Vertel ons over ar-Ra’d, wat is het?” Hij ﷺ antwoordde: “Een engel van de engelen die verantwoordelijk is over de wolken. Hij heeft vuurschichten bij zich waarmee hij de wolken stuurt waarheen hij dat wil.” Dus zij zeiden: “En wat is het geluid dat we horen (ofwel de donder)?” Hij ﷺ antwoordde: “Dat is hij, die hen berispt terwijl hij ze voort stuurt, opdat zij de plek bereiken die hij (voor hen) als doel heeft gesteld.” (in een andere versie vermeldt hij dat zijn antwoord was: “Het is zijn stem”) Waarna zij antwoordden: “Je hebt de waarheid gesproken!”

[Verzameld door imaam At-Tirmidhi in zijn ‘Soenan’ en sahieh verklaard in ‘Sahieh At-Tirmidhi’ (2492)]

 

• Imaam Aboe Zakariyyah an-Nawawie

Jaabir -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Boodschapper van Allaah -sallallahoe alayhie wa sallam- door de markt liep met mensen om hem heen. Hij passeerde het lijk van een misvormde schaap en pakte zijn oor en zei: “Wie van jullie zou dit willen hebben voor een dirham?” Zij zeiden: “Wij zouden het niet willen hebben voor wat dan ook. Wat zouden we ermee moeten doen?” daarna zei hij -sallallahoe alayhie wa sallam- : “Willen jullie het hebben?” Zij zeiden: “Bij Allah, zelfs als het leefde zou het gebrekkig zijn omdat het misvormd is laat staan dat het dood is.” Hij -sallallahoe alayhie wa sallam- zei: “Bij Allah, deze wereld is minder waard bij Allaah dan dit voor jullie is.”

Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Mohammed Aale Shaykh
Inclusief inleiding: Shaykh Djamaal ibn Forayhaan al-Haarithie

Zij hebben de Soennah van de Boodschapper van Allaah sallallaaho ‘alayhie wa sallaam verdedigd, de personen van innovatie bestreden en overwonnen hen met het Boek, de Soennah, en de uitspraken van de selef. En Allaah heeft betrouwbare mannen klaar gestoomd voor de overwinning van de Religie in elk tijdperk, en het bewerkstelligen van zijn wetgevingen in elke tijd. Mannen die zich vasthielden aan de waarheid wat voor tegenspoed hen ook overkwam. Zij waren geduldig op de Soennah hoe erg zij ook zwartgemaakt en lastig gevallen werden.

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Abdoel-Mohsin al-‘Abbaad

Al-marfoo’ is datgene wat toegeschreven wordt aan de Profeet -salla Allahoe alayhie wa sallam- door een verklaring of als oordeel van een uitspraak, handeling of stilzwijgende instemming. Deze bestaat uit zes soorten want elke van de uitspraak, handeling en stilzwijgende instemming zijn marfoo’ door een verklaring of oordeel.

E-mail nieuwsbrief