HomeArtikelenHadith over de leider die zelfs slaat en bezit...

Hadith over de leider die zelfs slaat en bezit ontneemt

Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: ‘Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjr en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn – dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah (leider) die de macht heeft en dit [enkel] een individu aandoet. [In dit geval] moet hij (het individu) geduld opbrengen om zodoende fitnah te vermijden.’

Antwoord:De overlevering is algemeen en is niet alleen van toepassing op een individu maar algemeen, voor de hele oemmah. Wanneer iemand een andere interpretatie geeft aan de overlevering van de profeet –sallallaahoe ‘alahi wasallam -, dan duidt dit erop dat hij begeertes heeft [die hij volgt]. Hij wil de overlevering uitleggen door middel van zijn begeerten en methodologie; de overlevering staat hem niet aan. Deze overlevering is echter algemeen [toepasbaar] – en alle lof zij aan Allaah -.

Wij hebben de [genoemde interpretatie] niet terug kunnen vinden in de werken van an-Nawawie. Wij hebben ernaar gezocht en deze uitleg niet teruggevonden in de uitspraken van an-Nawawie.’

Vraagsteller: Er is een broeder hij zegt: ‘Na onderzoek in de boeken van an-Nawawi en Ibn Hadjr heb ik dit niet terug kunnen vinden?’ En moge Allaah u belonen met het goede.

Shaykh Al-Fawzaan: ‘Ja, ik heb het [ook] gezocht en niet terug kunnen vinden, na’am.’

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14264