Het oordeel over de aanslagen in Parijs

■ Shaykh al-‘Allaamah ‘Obayd bin ‘Abdillaah al-Djaabirie

De shaykh werd geïnformeerd dat op Woensdag 7 Januari 2015 een aantal personen een terroristische aanslag hebben gepleegd in Parijs. Zij beweren dat zij dit hebben gedaan ter verdediging van de eer van de Profeet Mohammed (صلّى الله عليه و سلّم ). Zij hebben hierbij twaalf mensen vermoord, waaronder journalisten en politie. Als resultaat werden vorige nacht een aantal moskeeën aangevallen. Dus vroeg de vraagsteller wat de positie is van de selefie tegenover deze terroristische aanslagen? En wat is uw advies voor de moslims in het algemeen in Frankrijk en de selefie uitnodigers en predikers in het bijzonder?

De Shaykh antwoordde:

In de Naam van Allaah. Alle lof zij aan Allaah, en moge Allaah de rang verheffen van onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen en moge Hij hen vrede schenken.

Ten eerste, deze daad behoort niet tot de daden van de mensen van de Soennah. Echter behoort het tot de daden van de herrieschoppers van de Khawaaridj (terroristische rebellen) en degenen die zich op hetzelfde pad bevinden, ook al schrijven zij zichzelf toe aan de Islaam.

Ten tweede, ik zeg tegen jullie ongelovige buren, de mensen van Frankrijk, de rest van Europa en de Verenigde Staten: jullie zullen geen enkele soennie geleerde vinden die deze daden goedkeurt of aanmoedigt. De mensen van de Soennah, hun geleerden, hun studenten van kennis en hun leken keuren deze chaotische daden juist af. En degene die deze daden verricht is ofwel een Khaaridjie (terroristische rebel) of een onwetende die de Soennah niet kent en niet weet hoe de mensen van de Soennah zich behoren te gedragen tegen hun buren (en landgenoten) die geen Moslims zijn. De mensen van de Soennah behandelen hun buren op een goede manier en zij houden zich aan hun overeenkomsten en zij keuren deze chaotische en barbaarse daden niet goed.

Tenslotte adviseer ik onze kinderen vanonder de moslims, of zij nu predikers, leraren of uitnodigers zijn, dat zij zichzelf vrij verklaren en afstand nemen van deze barbaarse daden door middel van een openlijke verklaring aan de veiligheidsdiensten en aan iedereen die zij kunnen bereiken.

By 

E-mail nieuwsbrief