ALGEMEEN

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan 

Vraag:

Is degene die slecht spreekt over de uitnodiging van de imaam, vernieuwer Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab rahimahoellaah een innoveerder? Zelfs als hij het goede ermee bedoelt?

Antwoord:
Zelfs als hij een goede bedoeling had, dan zou hij niet slecht spreken over de uitnodiging van Shaykh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab. Dat is een slechte bedoeling. Wie is degene die een hekel heeft aan de shaykh? Als je van de shaykh een fout tegenkomt, verduidelijk het aan ons. Verduidelijk aan ons de fout van de shaykh.

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie

Daarom is het verplicht dat wij de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – volgen. En daarom, is er in het verhaal dat jullie kennen in de authentieke overlevering de man van de nakomelingen van Israa-iel die langs een zondaar kwam en zei: “Bij Allaah, Allaah zal deze niet vergeven.” 

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Er zijn zoals jullie weten authentieke overleveringen overgeleverd van de Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – over de moslim die zijn broeder bezoekt, wat jullie niet ontgaan is. En hiertoe behoort het authentiek overgeleverde verhaal van de man die een broeder van hem ging bezoeken in een stad, waarop Allaah hem onderweg een engel stuurde die hem vroeg:

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Is het toegestaan voor ons om degene te beledigen die door de geleerden is beledigd?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik ben zestien jaar oud, ik onderhoud -en alle lof is aan Allaah- de verplichtingen en verricht sommige van de aanbevolen daden [van aanbidding]. Mijn moeder is echter heel driftig. Ze zegt kwade en obscene dingen tegen mij. Natuurlijk zegt ze [dat ze het niet meent en] dat het niet uit haar hart komt. Ze bemoeit zich vaak met mijn zaken en verbiedt mij om mijn zusters in de religie te bezoeken. Wat is uw advies?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Is het toegestaan om insecten die zich thuis bevinden, zoals mieren, kakkerlakken en andere vergelijkbare insecten, te doden middels water of vuur? Indien het niet toegestaan is wat moeten we dan doen?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Wat is uw richtlijn betreffende het [goed] benutten van de tijd en het waken erover tegen verspilling?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

De kinderen dienen de [islamitische] regels met de daarbij behorende bewijsvoering te leren…

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag: BaarakAllaaho fiekom edele shaykh. Deze persoon vraagt: Als iemand me ergens over vraagt waar ik niet over wil praten, is het dan toegestaan om ‘Allaahoe a’lam’ te antwoorden?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: O edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Een jongeman sluit vriendschappen met veel mensen. Naar welke eigenschappen moet hij op zoek gaan in een vriend?

E-mail nieuwsbrief