Is het toegestaan om degene te beledigen die door de geleerden is beledigd?

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Is het toegestaan voor ons om degene te beledigen die door de geleerden is beledigd?

Antwoord: Beledigen, nee beledig niet. Maar als hij tot innoveerder is verklaard en het nodig is om zijn situatie te verduidelijken om de mensen te adviseren, verduidelijk dan. Zeg dan: ‘Deze persoon is een innoveerder’ of ‘Die persoon heeft die [fout]’, moge Allaah jullie zegenen. Wat het beledigen betreft dan nee, geen belediging. Beledig hem niet ook al heeft hij hem beledigd. Indien hij een oordeel over hem heeft geveld die rechtvaardig is en je ziet dat mensen door hem beïnvloed worden op een schadelijke manier dan dien je zijn situatie te verduidelijken zodat de mensen zich bewust zijn van zijn slechtheid en veilig zijn voor zijn slechtheid. Wat betreft het beledigen, nee, dit heeft geen profijt.

Bron: http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=29&id=283

By 

E-mail nieuwsbrief