HomeArtikelenShaykh al-Albaanie! En wat doet jou weten wie shaykh...

Shaykh al-Albaanie! En wat doet jou weten wie shaykh al-Albaanie is!?

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Shaykh al-Albaanie! En wat doet jou weten wie shaykh al-Albaanie is! Onze shaykh en onze imaam! Wij hebben onder hem gestudeerd. Hij was een overblijfsel van as-selef as-saalih (de vrome voorgangers) – moge Allaah tevreden over hen zijn -. Allaah heeft hem geweldig succes geschonken. Hij is de mohaddith (hadiethgeleerde) van deze tijd en hij is een hernieuwer van de religie. Schrijf [dit] op!

Bij Allaah, hij is een hernieuwer! Hij had een hoogwaardig karakter, moge Allaah – Glorie zij aan Hem en Verheven is Hij – hem barmhartig zijn. En onze shaykh ‘Omar Follaatah was gewoon om…als shaykh al-Albaani naar al-Madienah kwam dan was hij te gast in zijn huis (van shaykh ‘Omar), en de shaykh behandelde hem op een zeer vrijgevige manier.

Wij hebben gestudeerd onder nobele geleerden! Tot hen behoorden shaykh ‘Omar en shaykh al-Albaanie, moge Allaah – Glorie zij aan Hem en Verheven is Hij – hen barmhartig zijn. Zij zijn allen gestorven. Bij Allaah, zij hadden een grote invloed op het leven van de mensen en zij hebben de dienaren van Allaah profijt gegeven! En voor shaykh al-Albaanie was het voldoende geweest voor hem als hij alleen maar de silsilataan (de twee series) had achtergelaten. Hij heeft een serie met authentieke overleveringen en een [andere] serie met zwakke overleveringen.

En zijn studie was een wetenschappelijke studie. Zelfs de universiteiten zijn niet in staat om een afgestudeerde zoals hem voort te brengen! Zelden worden personen zoals hem geboren! Vrij is Allaah de Allermachtigste van alle tekortkomingen. Hoe Allaah hem heeft voorbereid [hiervoor]… Allaah bereidt [mensen] voor [voor bepaalde zaken]. Ik vraag Allaah dat Hij jullie voorbereidt voor het goede. Allaah heeft hem hiervoor voorbereid. Hij bezat geduld, volhardend- en verdraagzaamheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah alléén, zonder deelgenoot!

En nu hebben zij hem (shaykh al-Albaanie) ervan beticht dat hij een moerdjie is! Is het niet zo? Zij hebben gelogen, bij de Heer van de ka’bah! Zij hebben gelogen, bij de Heer van de ka’bah! Hij is geen moerdjie! Hij bevond zich op de methodologie van as-selef as-saalih. Hij was een soennie, een selefie en hij behoorde tot ahloel-hadieth. Hij bewandelde dit juiste pad, het pad van de selef; Ahmad ibn Hanbal, Maalik, ashShaafi’ie, Soefyaan ath-Thawrie en Mohammed ibn Ismaa’iel alBoekhaarie, [wiens boek] het meest authentieke boek is na het Boek van Allaah! Bij Allaah, hij, shaykh al-Albaanie, respecteerde de geleerden. Hij respecteerde al-Boekhaarie, enz. En hij toonde ons, overleverde aan ons en liet ons begrijpen. Wij hebben [zaken] begrepen van en door hem.

Dus als iemand naar jullie komt en zegt dat shaykh al-Albaanie een moerdjie is, luister dan niet naar hem. En bij Allaah, jullie dienen zo iemands islaam in twijfel te trekken! Zeg hem: “Vrees Allaah in jezelf! Vrees Allaah wat betreft de geleerden! Het vlees van de geleerden is giftig! En de weg van Allaah in het blootstellen van degenen die hen (de geleerden) kleineren, is bekend!” Hij behoorde tot de geleerden van de gemeenschap. Wie heeft jou gezegd dat hij moerdjie is?! Hij heeft een fout gemaakt in een kleine kwestie? Wij maken allemaal fouten! Is het niet zo? En toen hij (shaykh al-Albaanie) de uitspraak deed dat het rebelleren tegen de [islamitische] regeringsleiders niet toegestaan is, bevond hij zich op de methodologie van de selef. Toen kwamen de khawaaridj – en zij zijn bekend – en zij zeiden over hem: “Dit is een moerdjie. Luister niet naar hem.” Vrij is Allaah de Allermachtigste van alle tekortkomingen! Wee jullie! Hij (Allaah) zal jullie [hierop] afrekenen op de Dag der opstanding.

Onze shaykh al-Albaanie, behoort tot de beste geleerden die wij hebben gezien. En ibn Baaz heeft hem geprezen! Hebben jullie gehoord over ibn Baaz? De moeftie van de wereld, de moeftie van de hele gemeenschap. Hij deed zijn bekende uitspraak: “Ik ken niemand onder de hemel die meer kennis van hadieth heeft dan al-Albaanie.” Vrij is Allaah van alle tekortkomingen! De geleerden kennen elkaars positie. Slechts de bezitters van verdienste kennen de verdienste van de mensen van verdienste. Degene die dit niet kent…

Onze shaykh al-Albaanie is een geleerde voor wie wij barmhartigheid en vergiffenis vragen [aan Allaah]. O Allaah, geef hem een woonplaats in het Paradijs! En hij is een hadiethgeleerde, hij heeft ons onderwezen en wij hebben gestudeerd onder hem…

Bron: Uitleg van Riyaad as-Saalihien – Les 2