HUWELIJK & SCHEIDING

• Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Wat is de regelgeving over een herroepelijk gescheiden vrouw die in het huis van haar man verblijft, gedurende haar wachtperiode? Aangezien veel mensen dit als verwerpelijk beschouwen.

• Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: U heeft vermeld dat het verboden is voor de mannen om te lange kledij te dragen, en dat dit ook verboden is voor de vrouw indien dit gepaard gaat met hoogmoed. Wat is dan uw mening over de feestjurk die de bruid achter haar met zich meesleurt met een lengte van ongeveer drie meter? En wat is uw mening over het vele geld dat besteed wordt aan de vrouwen die komen optreden op het huwelijksfeest?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De Profeet -sallallaahoe alayhie wa sallam- heeft gezegd:

إذا خطب أحدكم امرأة، فقدر أن یرى منھا بعض ما یدعوه إلى نكاحھا؛ فلیفعل
“Wanneer iemand van jullie een vrouw ten huwelijk wil vragen en hij is in staat om te kijken naar datgene dat hem zal aanmoedigen om te trouwen met haar, laat hem dat dan doen.”
[Overgeleverd door Ahmed en Aboe Dawoed]¹

E-mail nieuwsbrief