Category: Tawhied (Monotheïsme)

De voorwaarden van de geloofsgetuigenis [gedicht] – Shaykh Haafid al-Hakami

89- فإنَّ معناها الذي عليهِ - دلَّتْ يقينًا وهَدَتْ إليهِ De betekenis ervan is - met zekerheid bevestigd en leidt ernaartoe 90- أنْ ليس بالحق إلهٌ...

Biografie van imaam at-Tirmidie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien Imaam at-Tirmidie: Hij is Aboe ‘Iesaa Mohammed ibn ‘Iesaa ibn Sawrah as-Soelamie at-Tirmidie. Hij werd in het jaar 209H geboren...

Biografie van imaam Aboe Dawoed as-Sidjiestaanie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien Imaam Aboe Dawoed: Hij is Soelaymaan ibn al-Ash'ath ibn Ishaaq al-Azdie as-Sidjiestaanie. Hij werd geboren in Sidjiestaan in de dorpen...

Biografie van imaam Ahmad an-Nasaa-ie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien Imaam an-Nasaa-ie: Hij is Aboe 'Abdirrahmaan Ahmad ibn Shoe'ayb ibn 'Ali an-Nasaa-ie, of er wordt gezegd an-Nasawi, wat een...

Biografie van imaam Moeslim an-Naysaaboerie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien Imaam Moeslim: Hij is Aboe al-Hoesayn Moeslim ibn al-Hadjaadj ibn Moeslim al-Qoeshayrie an-Naysaaboerie, geboren in het jaar 204H te...

Biografie van imaam Mohammed al-Boekhaarie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien Imaam al-Boekhaarie: Hij is Aboe 'Abdillaah Mohammed ibn Ismaa'iel ibn Ibrahiem ibn al-Moeghierah ibn Bardizbah al-Djo'fie -hun meester- die...