HomeArtikelenBiografie van imaam Aboe Dawoed as-Sidjiestaanie

Biografie van imaam Aboe Dawoed as-Sidjiestaanie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam Aboe Dawoed: Hij is Soelaymaan ibn al-Ash’ath ibn Ishaaq al-Azdie as-Sidjiestaanie.

Hij werd geboren in Sidjiestaan in de dorpen van al-Basrah in het jaar 202H. Hij verhuisde op zoek naar overleveringen (hadieth) en heeft [kennis] geschreven van geleerden uit Irak, ash-Shaam, Egypte en Khoerasaan. Hij heeft kennis genomen van Ahmad ibn Hanbal en andere onderwijzers van al-Boekhaarie en Moeslim.

Geleerden hebben hem geprezen en hem beschreven als iemand met een uitstekende memorisatie, scherp begrip en vroomheid.

Hij overleed in al-Basrah in het jaar 275H op 73 jarige leeftijd.

Hij heeft veel kennis achtergelaten in zijn schrijfwerken, moge Allaah hem genadig zijn en hem namens de moslims met het goede belonen.

Bron: Mostalah al-Hadieth p.41, Daar Ibn Hazm.