SIYAAM (VASTEN)

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Als een persoon zijn vasten heeft verbroken vanwege een [geldig] excuus, echter verdwijnt dit excuus overdag, moet hij dan de rest van de dag vasten?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Wat is de regelgeving voor de vastende omtrent het gebruiken van parfum?

Shaykh ‘Abdoel-Aziez ibn Abdoellaah ibn Baaz

Vraag:

Ik heb een dochter die getroffen is met de ziekte van nierfalen, moge Allaah u daarvan behoeden. De ziekte trof haar toen ze negen jaar oud was en wij gingen met haar twee jaar geleden naar het buitenland voor een behandeling en een niertransplantatie. Onze vraag is: nu zij de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, is het verplicht om te vasten, maar de artsen raden haar af om te vasten. Wat is het islamitisch oordeel hierin? Moge Allaah u belonen met het goede.

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Wat is de regelgeving als een vastende uit vergeetachtigheid eet? En wat is verplicht voor degene die hem ziet?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Wij zien op sommige gebedskalenders in de maand ramadaan dat ze een gedeelte hebben toegevoegd die ze “imsaak” noemen. Zij plaatsen dit vóór het fadjr gebed met ongeveer tien minuten of een kwartier. Is hier een basis voor uit de soennah of behoort dit tot een innovatie? Voor zie ons van een uitspraak, moge Allaah u belonen.

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag: 
Wat zijn de etiquette van het vasten?

Antwoord:

Tot de etiquette van het vasten behoort het voortdurend verwezenlijken van godsvrees voor Allaah ﷻ door het verrichten van Zijn geboden en het vermijden van Zijn verboden, vanwege Zijn Uitspraak:

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

”O jullie die geloven! Het naleven van het vasten is voor jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven voor degenen voor jullie, zodat jullie godvrezend zullen worden.”

[Soerah al-Baqarah 2:183]

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Als ik de [eerste] 6 dagen van shawwaal niet heb gevast en vervolgens wil ik de zes dagen van shawwaal gaan vasten. Wanneer kan ik dan beginnen, is er een bepaalde datum?

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik heb in ramadan bewust en zonder geldige reden een aantal dagen gegeten en gedronken. Maar nu ben ik geleid door Allaah en heb ik berouw getoond. Is een boetedoening verplicht voor mij? Ik weet niet wat te doen betreffende deze kwestie.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Beste broeders en zusters,

Ten eerste: Wil ik mijn excuses aanbieden aan jullie allemaal. Ik heb jullie bestookt met heel wat berichten deze maand. En ik had me eigenlijk voorgenomen om een pauze in te lassen tijdens de afsluitende dagen van deze gezegende maand.

Ten tweede: Ik kon echter het verzoek van vele broeders en zusters niet naast me neerleggen, omdat er een of ander clubje is in NL dat nu al jaar in jaar uit, bij zowel het begin als het einde van de ramadan, ontzettend veel twijfels en verwarring veroorzaakt bij sommige moslims in NL. Gelukkig zijn ze als een roepende in de woestijn, want de moslims in NL doen gewoon datgene wat ze al tientallen jaren doen als het gaat om de aankondiging van zowel het begin als het einde van de maand. Maar juist omdat dit clubje praktisch geen aandacht krijgt, worden ze steeds extremer in hun claims. Ze gaan nu al zelfs ze ver dat ze het ‘vermoeden’ hebben dat de Saoedische autoriteiten morgen wellicht de nieuwe maand zal aankondigen, waardoor ze alvast voor de zekerheid nu al begonnen zijn met het zaaien van twijfel en verwarring. ‘Voor het geval dat, want je weet maar nooit.’ In NL noemen we dit: spreken op basis van onderbuikgevoelens.

Bovendien is het voor elke kritische volger duidelijk dat dit clubje haar politieke visie op Saoedi-Arabië en haar verschil van theologisch inzicht gebruikt (of zelfs misbruikt) om haar punt te maken. Je hoeft maar de suggestieve foto’s te zien die ze als achtergrond gebruiken bij hun desinformatieve video’s om dit bevestigd te krijgen.

Ten derde: Om dit bericht niet langer dan noodzakelijk te maken, zal ik overgaan op de essentie die ik jullie graag wil meegeven. We zien ze allemaal, elke jaar weer, al die mannen die hun posities innemen op verschillende plekken in Saoedi-Arabië om de nieuwe maan te observeren, gebruikmakend van telescopen en andere instrumenten. Dat is geen poppenkast, maar is echt. Als de maan wordt gezien door iemand, dan wordt daar een officiële verklaring van afgenomen, die vervolgens wordt gedeponeerd bij de betreffende autoriteiten. Uiteindelijk komen de leden van het hooggerechtshof samen om de officiële aankondiging te doen. Hier is niets politieks aan. Sterker nog, dit is hoe het moet en hoe het al jarenlang gaat sinds de tijd van de Profeet صلى الله عليه و سلم . Daarom geniet de Saoedische aankondiging een heel groot vertrouwen bij de moslims wereldwijd, en ook ik het westen. De moslims zijn niet bereid om deze betrouwbare werkwijze die geheel in lijn is met wat de islaam voorschrijft, te verlaten voor een clubje dat onbekend is bij het gros van de mensen, en – gelukkig tevergeefs – mensen in verwarring probeert te brengen.

Wij nemen genoegen met de werkwijze waar de Profeet صلى الله عليه و سلم en zijn metgezellen genoegen mee hebben genomen. Hij صلى الله عليه و سلم zei: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.” [Boekharie (1909) en Moslim (1081)].

Bovendien heeft de werkwijze van berekenende clubjes geen enkele islamitische waarde. Daarom zegt sheikh ul-islaam ibn Taymiyyah (7e eeuw) dat het noodzakelijkwijs bekend is in de islamitische religie dat het niet is toegestaan om te handelen volgens de berichtgeving van de berekenaars in het vaststellen van de bezichtiging van de vastenmaan [ja, vastenmaan en niet vastenmaand], die aangeven dat hij wel of niet gezien kan worden. En hij benadrukt dat er nooit een moslim heeft gezegd dat de astronomen gevolgd dienen te worden in hun berekeningen. [Madjmoe’ al-fataawa (25/132)].

Om deze reden benadrukte sheikh ibn Baaz hoe gevaarlijk het is om met stellige zekerheid vast te stellen dat de maan niet gezien kan worden en dat de mensen hier navolging aan geven. Hij noemde dit een geweldig gevaar en een brutaliteit tegen de religie van Allaah en van Zijn Boodschapper. Bovendien bevat het een verwerping van datgene wat authentiek vaststaat in de soennah van de Profeet صلى الله عليه و سلم . En hij bevestigt dat er islamitisch gezien naar niets anders wordt omgekeken dan de bezichtiging of anders het voltooien van de maand met 30 dagen. En hij geeft aan dat deze wetgeving blijvend is tot de opstandingsdag. [Fataawa ibn Baaz (15/113, 129]

Ten vierde: Ik weet dat ik het te lang heb gemaakt, maar ik wilde jullie een artikel dat geschreven is door Sheikh Saalih Al-Fawzaan in het jaar 1432 niet ontzeggen. Dit artikel gaat namelijk precies over het riedeltje dat vandaag de dag weer herhaald wordt door dit clubje. Daarom hierbij een vertaling ervan. Volledigheidshalve: de maand na ramadan, heet shawwaal. En het suikerfeest valt op de eerste dag van shawaal.

De titel van het artikel is: “De complicaties van het twijfel zaaien over de bezichtiging van de maan van shawwaal.”

Alle lof is aan Allaah, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammad, en zijn familie, en zijn metgezellen. Vervolgens dit:

De bezichtiging van de maan aan het einde van de maand ramadan van dit jaar 1432 H, is geverifieerd door de rechters en het hooggerechtshof. En het koninklijke kabinet heeft vervolgens op basis daarvan haar besluit kenbaar gemaakt via de media. De moslims hebben vervolgens hun vasten verbroken, en alle lof is aan Allaah. Zij hebben hiermee gehandeld volgens de overlevering van de Profeet صلى الله عليه و سلم , die zegt: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.”

Deze datum bleek in overeenstemming te zijn met de astronomische berekening van de officiële kalender van Saoedi-Arabië, namelijk de Oemm Al Qora kalender.

Maar deze datum was niet in overeenstemming met de mening van sommige astronomen. Daarom zijn ze hierover gaan spreken, wat zijn effect had op sommige onwetenden en twijfelaars, maar ook op sommigen die er op kicken om af te wijken van de mensen. Zij twijfelden er dus aan of de islamitische bezichtiging wel correct was. Dit ging zelfs zo ver, dat het nieuws mij bereikte via sommige vragenstellers dat ze het vasten van de dag van ‘ied [suikerfeest] hebben ingehaald, uit vrees dat die dag bij de ramadan hoorde.

Er is geen twijfel over mogelijk dat als men de islamitische regels doorkruist, en probeert om onze wetgeving te onderwerpen aan de menselijke meningen – die het goed of fout kunnen hebben – dat er verwarring en twijfel zullen ontstaan. Tenzij deze doorkruising wordt tegenhouden door de autoriteiten.

Al met al is het voor niemand toegestaan om tegenstrijdig te zijn aan de gemeenschap die handelt volgens de islamitische methodiek, in bijvoorbeeld de bepaling van het begin en het einde van de maand. De Profeet ? heeft namelijk de maat bepaald in deze kwestie, waar elke moslim zich aan dient te houden. Want het is niet toegestaan voor de moslim of moslima om nog een eigen keus te hanteren als Allaah en Zijn Boodschapper iets hebben bepaald. En wie ongehoorzaam is aan Allaah en aan Zijn Boodschapper is voorzeker heel erg ver afgedwaald. [Vrij vertaald, Qor-aan; 33:36]

De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft namelijk de maat bepaald voor ons vasten en het verbreken van ons vasten, met zijn uitspraak: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.”

En hij صلى الله عليه و سلم heeft ons niet verwezen naar astronomische berekeningen.

Daarom is de plicht van deze twijfelzaaiers over het verbreken van het vasten door de mensen op basis van hun mening, om Allaah te vrezen, en om hun plek te kennen of op hun plek gezet te worden.

Moge Allaah iedereen in staat stellen tot nuttige kennis en goede daden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammad , en zijn familie, en zijn metgezellen. [Zie de officiële website van de sheikh: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13480].

Ten vijfde: Wij handelen op basis van fundamenten en zekerheid. Zolang wij ons houden datgene waarop de Profeet, en zijn metgezellen waren, kan niemand ons laten twijfelen aan onze religie. Laten wij, beste broeders en zusters, daarom het advies van de sheikh volgen. Als dit clubje niet overgaat tot het vrezen van Allaah en het kennen van haar plek, laten wij deze mensen dan op hun plek zetten. Hoe? Gewoon door ze te negeren zoals we altijd hebben gedaan, en niet om te kijken naar hun twijfel zaaien. Dan blijven ze die roepende in de woestijn?

Mohamed Bendaoud

Maandag, 29 ramadan 1440 H – 3 juni 2019.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Edele shaykh, wat is het oordeel over het specificeren van de tiende dag van de maand moharram met vasten, met de intentie van het vasten van ‘Aashoeraa?

E-mail nieuwsbrief