HomeArtikelenWat als de artsen afraden om te vasten?

Wat als de artsen afraden om te vasten?

Shaykh ‘Abdoel-Aziez ibn Abdoellaah ibn Baaz

Vraag:

Ik heb een dochter die getroffen is met de ziekte van nierfalen, moge Allaah u daarvan behoeden. De ziekte trof haar toen ze negen jaar oud was en wij gingen met haar twee jaar geleden naar het buitenland voor een behandeling en een niertransplantatie. Onze vraag is: nu zij de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, is het verplicht om te vasten, maar de artsen raden haar af om te vasten. Wat is het islamitisch oordeel hierin? Moge Allaah u belonen met het goede.

Antwoord:

Zij dient te vasten nadat zij toestemming krijgt om te vasten, en wanneer het vasten haar niet [meer] zal schaden dan dient zij te vasten. Indien de artsen vaststellen dat het vasten haar altijd zal schaden, dan voedt zij voor iedere dag een behoeftige en is het vasten niet verplicht voor haar. Zoals de zieke waar geen zicht op herstel is en zoals de oudere en bejaarde die niet in staat zijn om te vasten. Ieder van hen voedt een behoeftige een halve saa’[1] [aan voedsel], indien zij daartoe in staat zijn. Dit [voedsel] wordt verzameld en aan een deel van de behoeftigen gegeven aan het begin, einde of in het midden van de maand [ramadaan] en alle lof behoort toe aan Allaah alleen.

Vraagsteller: Moge Allah u zegenen, dus als de artsen zeggen: “Vast niet”, dient zij zich dan te onthouden van het vasten?

De shaykh: Juist, maar als ze het afraden voor een bepaalde periode, dient zij het daarna in te halen. Als ze voor altijd wordt afgeraden dient zij voor iedere dag van de hele maand een behoeftige te voeden. Telkens als de maand ramadaan weer aanbreekt.

Vraagsteller: Moge Allaah u zegenen.


[1] Gewichtseenheid die vroeger en in de tijd van de Profeet ﷺ werd gebruikt en Islamitisch als maatstaf wordt gebruikt. Afhankelijk van het type voedsel dat gewogen wordt komt 1 saa’ ongeveer neer op 3 kilogram.