Warning: Creating default object from empty value in /customers/0/3/8/an-nasieha.nl/httpd.www/wp-content/themes/abomb/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 RAMADAAN – an-nasieha

RAMADAAN

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik heb in ramadan bewust en zonder geldige reden een aantal dagen gegeten en gedronken. Maar nu ben ik geleid door Allaah en heb ik berouw getoond. Is een boetedoening verplicht voor mij? Ik weet niet wat te doen betreffende deze kwestie.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Beste broeders en zusters,

Ten eerste: Wil ik mijn excuses aanbieden aan jullie allemaal. Ik heb jullie bestookt met heel wat berichten deze maand. En ik had me eigenlijk voorgenomen om een pauze in te lassen tijdens de afsluitende dagen van deze gezegende maand.

Ten tweede: Ik kon echter het verzoek van vele broeders en zusters niet naast me neerleggen, omdat er een of ander clubje is in NL dat nu al jaar in jaar uit, bij zowel het begin als het einde van de ramadan, ontzettend veel twijfels en verwarring veroorzaakt bij sommige moslims in NL. Gelukkig zijn ze als een roepende in de woestijn, want de moslims in NL doen gewoon datgene wat ze al tientallen jaren doen als het gaat om de aankondiging van zowel het begin als het einde van de maand. Maar juist omdat dit clubje praktisch geen aandacht krijgt, worden ze steeds extremer in hun claims. Ze gaan nu al zelfs ze ver dat ze het ‘vermoeden’ hebben dat de Saoedische autoriteiten morgen wellicht de nieuwe maand zal aankondigen, waardoor ze alvast voor de zekerheid nu al begonnen zijn met het zaaien van twijfel en verwarring. ‘Voor het geval dat, want je weet maar nooit.’ In NL noemen we dit: spreken op basis van onderbuikgevoelens.

Bovendien is het voor elke kritische volger duidelijk dat dit clubje haar politieke visie op Saoedi-Arabië en haar verschil van theologisch inzicht gebruikt (of zelfs misbruikt) om haar punt te maken. Je hoeft maar de suggestieve foto’s te zien die ze als achtergrond gebruiken bij hun desinformatieve video’s om dit bevestigd te krijgen.

Ten derde: Om dit bericht niet langer dan noodzakelijk te maken, zal ik overgaan op de essentie die ik jullie graag wil meegeven. We zien ze allemaal, elke jaar weer, al die mannen die hun posities innemen op verschillende plekken in Saoedi-Arabië om de nieuwe maan te observeren, gebruikmakend van telescopen en andere instrumenten. Dat is geen poppenkast, maar is echt. Als de maan wordt gezien door iemand, dan wordt daar een officiële verklaring van afgenomen, die vervolgens wordt gedeponeerd bij de betreffende autoriteiten. Uiteindelijk komen de leden van het hooggerechtshof samen om de officiële aankondiging te doen. Hier is niets politieks aan. Sterker nog, dit is hoe het moet en hoe het al jarenlang gaat sinds de tijd van de Profeet صلى الله عليه و سلم . Daarom geniet de Saoedische aankondiging een heel groot vertrouwen bij de moslims wereldwijd, en ook ik het westen. De moslims zijn niet bereid om deze betrouwbare werkwijze die geheel in lijn is met wat de islaam voorschrijft, te verlaten voor een clubje dat onbekend is bij het gros van de mensen, en – gelukkig tevergeefs – mensen in verwarring probeert te brengen.

Wij nemen genoegen met de werkwijze waar de Profeet صلى الله عليه و سلم en zijn metgezellen genoegen mee hebben genomen. Hij صلى الله عليه و سلم zei: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.” [Boekharie (1909) en Moslim (1081)].

Bovendien heeft de werkwijze van berekenende clubjes geen enkele islamitische waarde. Daarom zegt sheikh ul-islaam ibn Taymiyyah (7e eeuw) dat het noodzakelijkwijs bekend is in de islamitische religie dat het niet is toegestaan om te handelen volgens de berichtgeving van de berekenaars in het vaststellen van de bezichtiging van de vastenmaan [ja, vastenmaan en niet vastenmaand], die aangeven dat hij wel of niet gezien kan worden. En hij benadrukt dat er nooit een moslim heeft gezegd dat de astronomen gevolgd dienen te worden in hun berekeningen. [Madjmoe’ al-fataawa (25/132)].

Om deze reden benadrukte sheikh ibn Baaz hoe gevaarlijk het is om met stellige zekerheid vast te stellen dat de maan niet gezien kan worden en dat de mensen hier navolging aan geven. Hij noemde dit een geweldig gevaar en een brutaliteit tegen de religie van Allaah en van Zijn Boodschapper. Bovendien bevat het een verwerping van datgene wat authentiek vaststaat in de soennah van de Profeet صلى الله عليه و سلم . En hij bevestigt dat er islamitisch gezien naar niets anders wordt omgekeken dan de bezichtiging of anders het voltooien van de maand met 30 dagen. En hij geeft aan dat deze wetgeving blijvend is tot de opstandingsdag. [Fataawa ibn Baaz (15/113, 129]

Ten vierde: Ik weet dat ik het te lang heb gemaakt, maar ik wilde jullie een artikel dat geschreven is door Sheikh Saalih Al-Fawzaan in het jaar 1432 niet ontzeggen. Dit artikel gaat namelijk precies over het riedeltje dat vandaag de dag weer herhaald wordt door dit clubje. Daarom hierbij een vertaling ervan. Volledigheidshalve: de maand na ramadan, heet shawwaal. En het suikerfeest valt op de eerste dag van shawaal.

De titel van het artikel is: “De complicaties van het twijfel zaaien over de bezichtiging van de maan van shawwaal.”

Alle lof is aan Allaah, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammad, en zijn familie, en zijn metgezellen. Vervolgens dit:

De bezichtiging van de maan aan het einde van de maand ramadan van dit jaar 1432 H, is geverifieerd door de rechters en het hooggerechtshof. En het koninklijke kabinet heeft vervolgens op basis daarvan haar besluit kenbaar gemaakt via de media. De moslims hebben vervolgens hun vasten verbroken, en alle lof is aan Allaah. Zij hebben hiermee gehandeld volgens de overlevering van de Profeet صلى الله عليه و سلم , die zegt: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.”

Deze datum bleek in overeenstemming te zijn met de astronomische berekening van de officiële kalender van Saoedi-Arabië, namelijk de Oemm Al Qora kalender.

Maar deze datum was niet in overeenstemming met de mening van sommige astronomen. Daarom zijn ze hierover gaan spreken, wat zijn effect had op sommige onwetenden en twijfelaars, maar ook op sommigen die er op kicken om af te wijken van de mensen. Zij twijfelden er dus aan of de islamitische bezichtiging wel correct was. Dit ging zelfs zo ver, dat het nieuws mij bereikte via sommige vragenstellers dat ze het vasten van de dag van ‘ied [suikerfeest] hebben ingehaald, uit vrees dat die dag bij de ramadan hoorde.

Er is geen twijfel over mogelijk dat als men de islamitische regels doorkruist, en probeert om onze wetgeving te onderwerpen aan de menselijke meningen – die het goed of fout kunnen hebben – dat er verwarring en twijfel zullen ontstaan. Tenzij deze doorkruising wordt tegenhouden door de autoriteiten.

Al met al is het voor niemand toegestaan om tegenstrijdig te zijn aan de gemeenschap die handelt volgens de islamitische methodiek, in bijvoorbeeld de bepaling van het begin en het einde van de maand. De Profeet ? heeft namelijk de maat bepaald in deze kwestie, waar elke moslim zich aan dient te houden. Want het is niet toegestaan voor de moslim of moslima om nog een eigen keus te hanteren als Allaah en Zijn Boodschapper iets hebben bepaald. En wie ongehoorzaam is aan Allaah en aan Zijn Boodschapper is voorzeker heel erg ver afgedwaald. [Vrij vertaald, Qor-aan; 33:36]

De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft namelijk de maat bepaald voor ons vasten en het verbreken van ons vasten, met zijn uitspraak: “Vast als jullie hem [d.w.z. de nieuwe maan] zien, en stop met vasten als jullie hem zien.”

En hij صلى الله عليه و سلم heeft ons niet verwezen naar astronomische berekeningen.

Daarom is de plicht van deze twijfelzaaiers over het verbreken van het vasten door de mensen op basis van hun mening, om Allaah te vrezen, en om hun plek te kennen of op hun plek gezet te worden.

Moge Allaah iedereen in staat stellen tot nuttige kennis en goede daden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammad , en zijn familie, en zijn metgezellen. [Zie de officiële website van de sheikh: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13480].

Ten vijfde: Wij handelen op basis van fundamenten en zekerheid. Zolang wij ons houden datgene waarop de Profeet, en zijn metgezellen waren, kan niemand ons laten twijfelen aan onze religie. Laten wij, beste broeders en zusters, daarom het advies van de sheikh volgen. Als dit clubje niet overgaat tot het vrezen van Allaah en het kennen van haar plek, laten wij deze mensen dan op hun plek zetten. Hoe? Gewoon door ze te negeren zoals we altijd hebben gedaan, en niet om te kijken naar hun twijfel zaaien. Dan blijven ze die roepende in de woestijn?

Mohamed Bendaoud

Maandag, 29 ramadan 1440 H – 3 juni 2019.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik was op een dag een [verplichte] vastendag aan het inhalen, maar na het dohr-gebed kreeg ik honger en heb ik daardoor opzettelijk gegeten en gedronken, niet uit vergeetachtigheid noch uit onwetendheid. Wat is het oordeel over deze daad? Wat moet ik doen o edele shaykh? Moge Allaah u behouden.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag:

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

Antwoord:

Het specifiek vieren van de 27ste nacht van de maand ramadaan is een geïnnoveerde toevoeging. En het is bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
“Wie iets toevoegt aan deze zaak (islaam) van ons wat er niet bij hoort, dan wordt het verworpen”
[al-Boekhaarie (#2697) en Moeslim (#1718)]

Maar wat toegestaan is: dat je de nacht doorbrengt in aanbidding, het geven van sadaqa en dergelijke, net zoals in de rest van de tien nachten.

En bij Allaah ligt het succes. Moge de salaat en salaam op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.


Voorzitter: Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz
Vice-Voorzitter: Shaykh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afifie
Lid: Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan

Bron: alifta.net, #9761

• Shaykh Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel

O broeders, ik adviseer jullie om de veelomvattende smeekbeden [te gebruiken]. Want voorzeker, de Boodschapper -sallallaaho alayhie wa sallam- hield van smeekbeden met weinig woorden en vele betekenissen. Een voorbeeld van de meest veelomvattende smeekbeden, is dat jij zegt:

• Genomen van: Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa, Majmoo’ al-Fataawa van shaykh ibn Baaz en Fataawa Ramadaan door  shaykh ibn al-‘Othaymien

Zeven belangrijke vragen en antwoorden betreffende het vasten in de maand Ramadaan, incl. een ‘is het vasten verbroken?’-tabel

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting voor elke moslim en moslima, en het is één van de pilaren en grote fundamenten van de islaam. Allaahoe  -ta’aalaa- zei:

﴾يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴿
{O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven…}
[Soerah al-Baqarah (2) : 183]

Het woord kotiba (voorgeschreven) betekent hier forida (verplicht). Dus wanneer het jonge meisje de leeftijd bereikt waarop zij verantwoordelijk wordt gehouden voor haar daden; doordat één van de tekenen van volwassenheid, zoals bijvoorbeeld de menstruatie, bij haar verschijnen dan begint [op dat moment] voor haar de verplichting van het vasten. Ze kan beginnen te menstrueren vanaf haar negende. Echter, sommige jonge meisjes zijn zich er niet van bewust dat zij op dat moment verplicht zijn om te vasten. Dus vast zij niet, denkende dat zij te jong is, noch gebieden haar ouders haar te vasten. Dit is een grote nalatigheid waardoor één van de pilaren van de islaam wordt verlaten. Als dit bij [eender welke] vrouw voorkomt, dan is zij verplicht om de vastendagen in te halen die zij nagelaten heeft sinds het moment waarop ze begon te menstrueren, zelfs als een lange tijd verstreken is sinds die tijd, omdat ze die dagen schuldig is.¹

Voor wie is het verplicht om aan de ramadaan mee te doen?

Wanneer de maand ramadaan aanbreekt, dan is elke moslim en moslima die de leeftijd van volwassenheid bereikt heeft, gezond is en geen reiziger is, verplicht om te vasten. En wie ziek of op reis is gedurende de maand, mag het vasten verbreken en het aantal gemiste dagen op een ander moment inhalen. Allaahoe -ta’aalaa- zei:

 ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴿
{De maand ramadaan is het waarin de Qor-aan is neer gezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de foerqaan (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie [de nieuwe maan van] de maand [ramadaan] waarneemt, laat die dan vasten, en wie ziek of op reis is, dient deze op andere dagen in te halen.}
[Soerah al-Baqarah(2): 185]

Evenzo, wie de ramadaan meemaakt terwijl hij erg oud is en niet in staat is om te vasten of een chronische ziekte heeft waarvan niet verwacht wordt dat het in een bepaald tijdsbestek genezen zal worden -man of vrouw- dient niet te vasten. In plaats daarvan voedt hij voor elke gemiste dag een arme met een halve saa’ voedsel van dat land.

Allaahoe -ta’aalaa- zei:

 وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴿
{En voor degenen die met moeite kunnen vasten, zij dienen een behoeftige te voeden.}
[Soerah al-Baqarah(2): 184]

Abdollaah ibn ‘Abbaas -radiallaaho ‘anho- zei: “Deze ayah is voor de oude man van wie niet verwacht wordt dat hij zal genezen.” En de zieke van wie niet verwacht wordt dat hij zal genezen van zijn ziekte valt onder hetzelfde oordeel als de oude persoon. En hij hoeft de gemiste dagen niet in te halen vanwege zijn onvermogen om te vasten. En de betekenis van yotieqoonaho is yatadjashamoonaho (verduren, met moeite doorstaan). Een vrouw is gespecificeerd met bepaalde excuses die haar toestaan haar vasten te verbreken in ramadaan, met als voorwaarde dat ze de vastendagen die ze gemist heeft wegens deze excuses inhaalt op andere dagen.

Deze excuses zijn:

  1. Menstruele en postnatale bloeding: Het is verboden voor de vrouw om te vasten als zij zich in één van deze twee condities bevindt. En ze is verplicht om deze gemiste vastendagen in te halen op andere dagen. Dit is gebaseerd op hetgeen overgeleverd is in de twee sahieh collecties van ‘Aa-isha -radiallahoe ‘anhaa- die zei:

“Wij werden bevolen om de [gemiste] vastendagen in te halen, maar we werden niet bevolen om de [gemiste] gebeden in te halen.”² 

Ze gaf dit antwoord toen een vrouw haar vroeg: “Waarom moet een menstruerende vrouw het vasten [de gemiste dagen] inhalen en moet zij de [gemiste] gebeden niet inhalen?” Dus zij -radiallahoe ‘anhaa- verduidelijkte dat dit tot de zaken behoort die afhankelijk zijn van de openbaring, die in overeenstemming dient te zijn met de overgeleverde teksten.

De wijsheid hierachter: Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah zei: “Het bloed dat uit de vrouw komt door menstruatie bevat een lozing (afvoer) van bloed. De vrouw die menstrueert kan vasten buiten haar periode wanneer zij geen bloed verliest. Dus haar vasten in deze situatie is gematigd, er komt geen bloed uit haar die het lichaam verzwakt en die haar belangrijkste bestanddeel is. Maar als zij vast tijdens haar periode dan staat vast dat zij bloed verliest, het bloed dat het belangrijkste bestanddeel van haar lichaam is en wat zal leiden tot zwakte en gebrek in haar lichaam. Aldus is haar vasten niet van een gebalanceerde aard. Dus dat is waarom ze is opgedragen om te vasten in tijden waarin ze niet menstruerende is.”

  1. Zwangerschap en borstvoeding: Als er vanwege het vasten schade wordt berokkend aan de vrouw, de baby of hen beiden, dan mag ze haar vasten verbreken terwijl zij zwanger is of borstvoeding geeft. Maar als de schade omwille waarvan ze haar vasten breekt alleen van toepassing is op haar baby en niet op haar, dan moet ze de gemiste vastendagen inhalen en een behoeftige persoon voeden voor elke gemiste dag. En als de schade alleen van toepassing is op haarzelf, dan is het voldoende voor haar om alleen de gemiste dagen in te halen. Dit is gebaseerd op de algemene bepaling, waaronder de zwangere vrouw en de vrouw die borstvoeding geeft vallen, in Allaahs uitspraak:

  ﴾وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴿
{En voor degenen die met moeite kunnen vasten, zij dienen een behoeftige te voeden}
[Soerah al-Baqarah (2) : 184]

Al-Haafidh ibn Kathier -rahiemaho Allaah- zei in zijn Tafsier (1/379):

“Onder degenen die onder de betekenis van deze aayah vallen zijn de zwangere en zogende vrouwen als zij voor zichzelf of hun kinderen vrezen.”

En Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah -rahiemaho Allaah-  zei:

“Als een zwangere vrouw vreest voor haar foetus, dan mag zij niet vasten en [moet zij] in plaats daarvan elke vastendag die gemist werd op andere dagen inhalen en een behoeftige persoon voeden met één ratl (bijna 2 kg) brood.”
[Madjmoo’-ol-Fatawaa: 25/318]
 

Opmerkingen:

  1. Istihaadah (onregelmatige bloeding): Dit is de toestand waarin een vrouw bloed verliest dat niet haar menstruatiebloed is. Ze moet het vasten in acht nemen en het is niet toegestaan voor haar om haar vasten te verbreken vanwege een dergelijke bloeding. Bij het vermelden van de permissie van de menstruerende vrouw om haar vasten te verbreken, zei Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah: “Dit is tegengesteld aan de vrouw in staat van istihaadah, want deze staat bestaat uit een niet vaststaande tijdspanne, en daarin is geen tijd waarin zij opgedragen kan worden om [weer] te beginnen met vasten. Dus hierom is het niet mogelijk om ertegen te waarschuwen, net als bij het onverwachts overgeven, het verliezen van bloed ten gevolge van een wond, het krijgen van een etterende wond, ihtilaam (natte droom) evenals alle andere zaken die geen vastgelegde tijd hebben waarin daartegen kan worden gewaarschuwd. Dus dit werd niet aangemerkt als iets dat het vasten tenietdoet, zoals het bloed van de menstruatie [het wel doet].” [Majmoo’-ol-Fataawaa: 25/251]
  2. De menstruerende vrouw alsook de zwangere en zogende vrouw, als zij hun vasten verbreken in ramadaan, [dan] moeten [zij] de gemiste vastendagen inhalen in de tijd die afspeelt tussen de ramadaan waarin zij hun vasten hebben verbroken en de komende ramadaan. Maar het is beter om ze vroegtijdig te voltooien. En als er slechts een paar dagen resteren voor de volgende ramadaan begint, dan zijn zij verplicht om de gemiste vastendagen in te halen, zodanig dat zij de nieuwe ramadaan niet bereiken terwijl zij nog dagen moeten vasten van de vorige ramadaan. Maar als zij dit niet doen en zij bereiken ramadaan terwijl zij nog vastendagen verschuldigd zijn van de vorige ramadaan, en zij hebben geen [geldig] excuus voor het uitstellen ervan, dan zijn zij verplicht om de gemiste dagen in te halen en voor elke dag een behoeftige persoon te voeden. Maar als zij een geldig excuus hebben, dan moeten zij enkel de gemiste vastendagen inhalen. Dit geldt ook voor degenen die de gemiste vastendagen moeten inhalen vanwege een ziekte of reis. Het oordeel op hen is zoals het oordeel op de vrouw die het vasten verbrak vanwege menstruatie, met de eerder vermelde uiteenzetting.
  3. Het is niet toegestaan voor een vrouw om het aanbevolen vasten te verrichten als haar echtgenoot aanwezig is, tenzij hij haar toestemming ervoor geeft. Dit is gebaseerd op wat al-Boekhaarie, Moeslim en anderen hebben overgeleverd van Aboe Hoerayrah -radiAllaahoe ‘anhoe- dat de Profeet -sallallaahoe ‘alayhi wa sallam- zei:

« لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ »
 Het is niet toegestaan voor een vrouw om te vasten terwijl haar man aanwezig is, behalve met zijn toestemming.”

En in sommige overleveringen [van de hadieth] bij Ahmed en Aboe Dawoed staat « إِلاَّ رَمَضَانَ » “…behalve ramadaan.” [als toevoeging].

Maar als de echtgenoot haar toestaat om het aanbevolen vasten te verrichten of hij is niet aanwezig bij haar of als zij geen echtgenoot heeft, dan is het aangeraden voor haar om deze aanbevolen vastendag te vasten. Dit geldt vooral voor de dagen waarin het aanbevolen is om te vasten zoals maandagen en donderdagen, drie dagen in elke maand, zes dagen in shawaal, de tiende dag van dhoel-hidjah, de dag van ‘Arafah en de dag van ‘Aashoeraa tezamen met de dag ervoor of erna. Echter dient zij het aanbevolen vasten niet te verrichten terwijl zij dagen verschuldigd is om in te halen van [de vorige] ramadaan, totdat zij eerst deze gemiste dagen inhaalt en Allaah weet het best.

4. Als een menstruerende vrouw stopt met bloeden gedurende de dag in ramadaan, dan moet zij de rest van de dag vasten, maar [zij moet] het alsnog inhalen samen met de dagen die zij niet gevast heeft wegens menstruatie. Haar vasten voor de rest van de dag waarin zij gestopt is met bloeden is een verplichting voor haar uit respect voor de tijd (d.w.z. ramadaan).

Bron: Tanbeehaat ‘alaa ahkaam takhtasso bil-moominaat (p. 69-73)


¹En het is verplicht voor haar bij het inhalen van elke [niet gevaste] dag om één arme te voeden met een halve saa’ voedsel.
² Sahieh al-Bokhaarie al-hayd #315, Moslim alhayd #335, at-Tirmidie attahaara #130, an-Nasaaie assiyaam #2318, abo Dawood attahaara #262, ibn Maadjah attahaara wa sonanohaa #631]

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Alle lof zij aan Allaah, de Kenner van het geziene en ongeziene. De vernietiger van de machtige en krachtige tirannen. Hij berekende helemaal [elk] druppeltje water zoals het in de rivieren stroomt.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: Kunt u de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht der Voorbeschikking) opnoemen?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Is er voor iedere dag waarin het vasten word uitgevoerd, in de maand Ramadan een intentie vereist, of is het voldoende om één intentie te maken voor de hele maand Ramadan?

E-mail nieuwsbrief