HomeArtikelenDient hij nog de rest van de dag te...

Dient hij nog de rest van de dag te vasten?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Als een persoon zijn vasten heeft verbroken vanwege een [geldig] excuus, echter verdwijnt dit excuus overdag, moet hij dan de rest van de dag vasten?

Antwoord:

Hij is niet verplicht om te vasten, omdat het op die dag toegestaan voor deze man om het vasten te verbreken vanwege een bewijs uit de Islamitische voorschriften (Shaarie’a). De Islamitische voorschriften staan het bijvoorbeeld toe dat iemand die noodgedwongen is om medicijnen in te nemen om dit in te nemen. Echter als men dit doet dan heeft hij zijn vasten verbroken. Het verbod [op het verbreken van het vasten] geldt dus niet voor deze persoon, omdat het voor deze persoon toegestaan is om het vasten te verbreken. Hij dient echter wel het vasten van die dag in te halen.

Dat wij hem opdragen om te vasten heeft geen profijt voor hem, en vanuit de Islamitische voorschriften klopt het niet. Dus zolang deze man niet gebaat is bij het vasten zullen wij hem dat niet opdragen.

Bijvoorbeeld: Een man ziet dat iemand verdrinkt en hij zegt tegen zichzelf: ”Als ik water zal drinken dan zal ik deze drenkeling kunnen redden en als ik niet drink zal ik deze drenkeling niet kunnen redden.” Hierop drinkt hij water en redt deze drenkeling, vervolgens eet en drinkt hij de rest van de dag. Omdat het op deze dag niet verboden is om te vasten voor deze man omdat hij het verbreken heeft toegestaan vanwege een bevel vanuit de Islamitische voorschriften. Dus het is voor hem niet verplicht om te vasten.

Als er een zieke persoon is, zeggen wij dan tegen hem: ”Eet alleen als je honger krijgt en drink alleen als je dorst krijgt?” Met andere woorden, eet en drink niet alleen wat nodig is. [Het antwoord] nee dat zouden wij niet zeggen, want het is toegestaan voor de zieke persoon om het vasten te verbreken. Iedereen die het vasten verbreekt in de ramadaan vanwege een bewijs uit de Islamitische voorschriften die is niet verplicht om te vasten. Terwijl het tegenovergestelde is dat eenieder die het vasten verbreekt zonder geldig excuus verplicht is om te vasten. Omdat het voor deze persoon niet toegestaan is om het vasten te verbreken, aangezien hij een verbod op deze dag heeft overtreden zonder toestemming vanuit de Islamitische voorschriften. Deze persoon verplichten wij dus om de rest van de dag verder te vasten en om deze dag ook in te halen. En Allaah weet het beste.

Bron: Fataawaa Arkaan al-Islaam; vraag 400