HomeArtikelenBiografie van imaam Moeslim an-Naysaaboerie

Biografie van imaam Moeslim an-Naysaaboerie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam Moeslim: Hij is Aboe al-Hoesayn Moeslim ibn al-Hadjaadj ibn Moeslim al-Qoeshayrie an-Naysaaboerie, geboren in het jaar 204H te Neysaaboer (Iran).

Hij is naar verschillende streken gereisd op zoek naar overleveringen (hadieth); hij reisde naar al-Hidjaaz (de provincies Mekkah, al-Medinah, Taboek en al-Baahah), ash-Shaam (de Levant), Irak en Egypte. Toen al-Boekhaarie naar Neysaaboer kwam bleef hij (Moeslim) bij hem, nam hij kennis van hem en volgde hij zijn voorbeeld.

Vele geleerden van ahloel-hadieth en anderen hebben hem geprezen.

Hij is gestorven in het jaar 261H te Neysaaboer toen hij 57 jaar oud was.

Hij heeft veel kennis achtergelaten in zijn boeken, moge Allaah hem genadig zijn en moge Allaah hem namens de moslims met het goede belonen.

Bron: Mostalah al-Hadieth p.38, Daar Ibn Hazm.