HomeArtikelenBiografie van imaam Mohammed al-Boekhaarie

Biografie van imaam Mohammed al-Boekhaarie

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam al-Boekhaarie: Hij is Aboe ‘Abdillaah Mohammed ibn Ismaa’iel ibn Ibrahiem ibn al-Moeghierah ibn Bardizbah al-Djo’fie -hun meester- die van Perzische afkomst is.

Hij werd in shawwaal te Boekhaaraa (Oezbekistan) geboren in het jaar 194H. Hij groeide op als een wees onder de hoede van zijn moeder en hij startte met het reizen op zoek naar overleveringen in het jaar 210H. Hij verplaatste zich doorheen de landen op zoek naar overleveringen. Hij verbleef zes jaar in al Hidjaaz (de provincies Mekkah, al-Medinah, Taboek en al-Baahah) en reisde naar ash-Shaam (de Levant), Egypte, het Schiereiland, al-Basrah, al-Koefah en Baghdaad (Irak).

Hij – moge Allaah hem genadig zijn – was uitstekend in het memoriseren. Er werd over hem gezegd dat hij in een boek keek en die memoriseerde door er maar één keer naar te kijken.

Hij was een asceet en vroom, afzijdig van de sultans en leiders. Hij was moedig en vrijgevig, hij werd geprezen door de geleerden van zijn tijd en erna.

Imaam Ahmad heeft gezegd: “Khoerasaan heeft niemand voortgebracht zoals hem.”

ibn Khoezaymah zei: “Er is onder deze hemel niemand die meer kennis heeft over de overleveringen van de Profeet -sallalaaho ‘alayhi wa sallam- en beter is in het memoriseren ervan dan Mohammed ibn Ismaa’iel al-Boekhaarie.”

Hij was ijverig in jurisprudentie (fiqh) en hij bezat een fenomenale nauwkeurigheid in het afleiden van profijten uit overleveringen zoals zijn titels dat bewijzen in zijn Sahieh.

Hij overleed – moge Allaah hem genadig zijn – in Khartank, een dorp dat ongeveer tien kilometer ver ligt van Samarkand (Oezbekistan), in de nacht van ‘Ied al-Fitr in het jaar 256H. Hij zou na dertien dagen de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben.

Hij heeft veel kennis achtergelaten in zijn boeken, moge Allaah hem genadig zijn en hem namens de moslims met het goede belonen.

Bron: Mostalah al-Hadieth p.37, Daar Ibn Hazm.