Geduld hebben met strenge ouders

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik ben zestien jaar oud, ik onderhoud -en alle lof is aan Allaah- de verplichtingen en verricht sommige van de aanbevolen daden [van aanbidding]. Mijn moeder is echter heel driftig. Ze zegt kwade en obscene dingen tegen mij. Natuurlijk zegt ze [dat ze het niet meent en] dat het niet uit haar hart komt. Ze bemoeit zich vaak met mijn zaken en verbiedt mij om mijn zusters in de religie te bezoeken. Wat is uw advies?

Antwoord:

Het is aan haar om geduldig en verdraagzaam te zijn, om smeekbeden te verrichten voor haar (i.e. de moeder) voor leiding en succes, en goede woorden te gebruiken. Zodat Allaah haar zal leiden en haar tong ervan weerhoudt om je te schaden. Als jouw vader aanwezig is dient hij haar ook te adviseren. Zo ook jouw oudere broers, zodat zij niets zal zeggen dat jou zal schaden wa alhamdoe li-llaah.

Wat betreft het bezoeken, dit heeft uitleg nodig. Als jouw bezoeken naar je zusters vrij zijn van slechtheden, ontbloting en het alleen zijn met niet-mahram mannen dan zit hier geen kwaad in zolang je moeder er tevreden over is. Zo niet, ga dan nergens heen zonder haar tevredenheid. Haar tevreden stellen is verplicht.

Gehoorzaamheid en goedheid voor de ouders is een zeer belangrijke zaak. Bezoek daarom jouw zusters niet behalve met haar tevredenheid, zodat zij tevreden wordt over jou. Praat met je moeder met goede woorden en op een goede manier. Streef naar haar tevredenheid via de (islamitisch) voorgeschreven wijzen en met de hulp van je vader of broers opdat zij jou laat gaan, jou niet beledigt en jou geen kwaad doet met obscene en verfoeilijke woorden. En Allaah zal haar leiden. Wij vragen Allaah ons en haar te leiden.

Vraagsteller:

Moge Allaah u met het goede belonen. Oh shaykh, zij zei in een zin: “Ze bemoeit zich vaak met mijn zaken.” Is het gepast voor een kind om zo’n soort uitspraak te doen over zijn ouders?”

Antwoord:

Dit is ongepast en onfatsoenlijk. De vader mag zich bemoeien en de moeder mag zich bemoeien met de zoon en de dochter indien dit leidt tot hun rectificatie. Zij zijn verplicht om hun kinderen op te voeden met een legitieme opvoeding. De ouders hebben het recht om zich te bemoeien met zaken die hun kinderen verbeteren en zaken die een profijt vormen voor hun religie en wereldse zaken.

Wat betreft een zaak die hen verhindert van het goede of weghoudt van de waarheid; dit is ongepast voor de ouders. Gehoorzaamheid is alleen in het goede. Dus als de moeder of vader tegen het kind zegt: “Ik wil dat je steelt”, “Ik wil dat je iemands vertrouwen schendt” of “Ik wil dat je iemand bedriegt”, dan is het niet toegestaan hen hierin te gehoorzamen, of het nou de vader of de moeder is. Omdat dit zonden zijn en de Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallam- heeft gezegd:

«إنما الطاعة في المعروف»
“Gehoorzaamheid is alleen in het goede.”

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»
“Er is geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper.”

Net als wanneer zij tegen hem zeggen: “Verricht je gebeden niet in de moskee”, of dat je slecht bent tegen je broers en zussen en hen boycot met een boycot die Allaah verboden heeft, of dat zij zeggen: “Je moet handelen met rente” of “je moet alcohol of drugs verkopen”, het kind mag hen niet gehoorzamen in deze zaken, omdat gehoorzaamheid alleen in het goede is en er is geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper.

Vraagsteller:

Moge Allaah u met het goede belonen. Dus ouders hebben wel het recht om zich te bemoeien met de zaken van hun kinderen?

Antwoord:

Ja, een inmenging waarbij het doel ervan bereikt wordt zonder dat er een overtreding of onrechtvaardigheid plaatsvindt. [In het kader van] overleg, advies en het tegenhouden van zaken die schadelijk zijn.

Vraagsteller:

Moge Allaah u belonen met het goede.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/9158

By 

E-mail nieuwsbrief