Omgang met comfort en luxe

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Voorwaar, hoe meer de mensen vermeerderen in comfort en luxe en hoe meer zij welvarender worden, des te meer zij blootgesteld worden aan het kwaad. Want waarlijk, het is comfort en luxe dat een persoon vernietigt. Omdat als een persoon zich bezig houdt met comfort en luxe en het plezieren van zijn lichaam, wordt hij onbekommerd om zijn hart van gelukzaligheid te voorzien. Zijn grootste zorg zal het plezieren zijn van dit lichaam met als bestemming [voedsel voor de] wormen en ontbinding.

Dit is de kwelling en dit is wat de mensen van vandaag de dag schade berokkend heeft. Je zal moeilijk iemand kunnen vinden of hij kijkt naar anderen hun paleizen, auto, meubelen, voedsel…niet tevreden met hetgeen hij heeft. Zelfs degenen die [islamitische] kennis studeren! Sommige van hen studeren enkel om aanzien of status te verkrijgen om zo het comfort van het wereldse te bereiken. Alsof de mens  niet geschapen werd voor een enorm doel. Het wereldse leven en haar gunsten zijn enkel middelen en niets meer. Wij vragen Allaah om ons en jullie te leiden om het te gebruiken als middel.

Ibn Taymiyyah – moge Allaah hem genadig zijn – zei: “Een mens zou zijn geld moeten gebruiken zoals hij een ezel gebruikt om op te rijden of zoals hij het toilet gebruikt om zijn grote behoefte te doen.”

Kijk naar degenen die de waarde van geld kennen! Zij kennen zijn status! Laat het geld niet jouw grootste zorg zijn. Beheer het geld en indien jij dat niet doet zal het geld jou beheersen! Jouw grootste zorg zal het wereldse zijn.

Daarom zeggen wij dat hoe meer het wereldse toegankelijker wordt voor de mensen, en zij zich ermee bezighouden, zij zoveel van het nabije leven zullen verliezen als zij van het wereldse hebben gewonnen. De profeet ﷺ zei:

والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنِّي أخشى أَنْ تُبْسَط عليكم الدُّنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم،

فتَنَافَسُوها كما تَنَافَسُوها، وتهلككم كما أهلكتهم

“Bij Allaah het is niet armoede dat ik voor jullie vrees.” Dat wil zeggen: ik vrees geen armoede voor jullie, het wereldse zal toegankelijk zijn. “Maar ik vrees dat jullie een leven van luxe zullen leiden zoals de vorige generaties dat deden waarop jullie met elkaar zullen wedijveren zoals zij elkaar wedijverden en het zal jullie vernietigen zoals het hen ook heeft vernietigd.”

[al-Boekhaarie en Moeslim]

De profeet ﷺ heeft de waarheid gesproken. Dit is wat de mensen vernietigd heeft vandaag de dag. Wat de mensen van vandaag vernietigd heeft is het wedijveren met elkaar omwille van het wereldse, en alsof zij alleen hiervoor zijn geschapen en niet dat [het wereldse] geschapen is voor hen. Zo houden zij zich bezig met wat voor hen werd geschapen in plaats van datgene waar zij voor zijn geschapen. Dit is achterlijkheid. We vragen Allaah om bescherming.

Bron:

 

By 

E-mail nieuwsbrief