SALAAT (GEBED)

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het oordeel over het uitstellen van het volgen van de imaam, of dit nou tijdens de roekoe’ (neerbuiging) of de soedjoed (neerknieling) gebeurt of iets anders, met als doel om zo smeekbedes te verrichten? En wat is het bewijs hiervoor?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Naasiroedien al-Albaanie

Vraagsteller 1: Een student is geslaagd voor zijn eerste jaar op het voorgezet onderwijs. En nu wil hij het tweede jaar in gaan in het voorgezet onderwijs, in wetenschap of literatuur. Hij heeft echter geen voorkeur; dus hij neigt naar geen van beiden, hij wil 50% dit en 50% dat. Wat zou deze persoon tijdens het istikhaarah gebed moeten zeggen. Wat zegt hij in de smeekbede?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Wij hebben in onze moskee een imaam. Deze imaam leidt het gebed op een zeer haastige wijze. Bij de soedjoed (neerknieling) doet hij eerst zijn handen en daarna zijn knieën. Wij zijn een groep jongeren die van hem afwijken in zijn soedjoed, wij beginnen met de knieën en daarna de handen met als bewijs: Wees niet zoals de kameel bij jullie soedjoed. Is deze soedjoed correct?

■ Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Is het beter voor een reiziger om [zijn gebed] in te korten zonder samen te voegen of zowel samen te voegen als in te korten? En zijn zij (het samenvoegen en inkorten) altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Sommigen denken dat het samenvoegen en inkorten niet los van elkaar kunnen; er is geen samenvoegen zonder inkorten en geen inkorten zonder samenvoegen. Wat is uw mening hierover? En is het beter voor een reiziger om in te korten zonder samen te voegen of [zowel] samen te voegen als in te korten?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Alles wat niet is overgeleverd van de Profeet -moge de prijzingen van Allaah en vredesgroetingen met hem zijn- dat hoort niet. Noch de Profeet -moge de prijzingen van Allaah en vredesgroetingen op hem zijn- noch de metgezellen sloten hun ogen. Sterker nog er werd gezegd dat dat van de daden van de joden zijn. Dus de soennah is dat de ogen niet gesloten worden tijdens het gebed alleen als daar een reden voor is. Zoals wanneer er een harde wind blaast waarin stof zit dat hem schade toebrengt, hij doet dan zijn ogen dicht totdat deze harde wind ophoudt.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Shaykh Saalih al-Fawzaan?

Shaykh: ja

Vraagsteller: Ik heb een vraag als u het mij toestaat?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Bij ons in Europa is de tijd van salaat al-ishaa heel erg laat tot zelfs 12 uur s’nachts. Mogen wij dan de gebeden samenvoegen op de tijd van maghreb?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: Ja, Assalaamoe ‘Aleikoem.

Shaykh: Tafaddal, wa ‘aleikoemoe asalaam.

Vragensteller: Shaykh ik heb enkele vragen als u het mij toestaat?

Shaykh: Stel één vraag want ik heb hier gasten.

Vragensteller: Oke ghair inshaa Allaah, één van de broeders vraagt; wanneer hij de moskee binnenkomt en hij treft een volle rij, wat dient hij dan te doen? Dient hij iemand naar achteren te trekken?

E-mail nieuwsbrief