Het istikhaarah gebed

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Naasiroedien al-Albaanie

Vraagsteller 1: Een student is geslaagd voor zijn eerste jaar op het voorgezet onderwijs. En nu wil hij het tweede jaar in gaan in het voorgezet onderwijs, in wetenschap of literatuur. Hij heeft echter geen voorkeur; dus hij neigt naar geen van beiden, hij wil 50% dit en 50% dat. Wat zou deze persoon tijdens het istikhaarah gebed moeten zeggen. Wat zegt hij in de smeekbede?

Shaykh al-Albaanie: Wat ik begrijp uit jouw vraag is dat hij niet een intentie heeft (om iets te doen), daarom is er geen istikhaarah voor hem. Dus als mijn begrip juist is dan is het antwoord juist en als mijn begrip incorrect is, corrigeer het dan.

Vraagsteller: Tayyib, Moge Allah u belonen met het goede o Shaykh.

Shaykh al-Albaanie: En u ook.

Vraagsteller: Hij twijfelt (over wat hij moet doen) en moet istikhaarah verrichten omdat hij in twijfel verkeert.

Shaykh al-Albaanie: Nee, het istikhaarah gebed haalt de twijfel niet weg. Istikhaarah wordt (gedaan) nadat een persoon een beslissing heeft genomen om iets te doen; dan wordt istikharaah verricht.
Istikhaarah is niet gelegaliseerd om twijfel en onzekerheid over een zaak, waar de moslim nog niet over uit is, weg te nemen. Is het antwoord duidelijk?

Vraagsteller: Ja, o Shaykh.

Shaykh al-Albaanie: Tayyib.

Vraagsteller 2: …Over het istikhaarah gebed.

Shaykh al-Albaanie: Ja?

Vraagsteller: Is de doe’a van het istikhaarah gebed voor of na de tasliem?

Shaykh al-Albaanie: Na de tasliem.

Vraagsteller: Na de tasliem?

Shaykh al-Albaanie: Ja.

Vraagsteller: Moge Allaah u belonen met het goede.

Vraagsteller 3: Iemand wil istikharaah doen voor een bepaalde kwestie, is het toegestaan om het istikhaarah gebed te herhalen?

Shaykh al-Albaanie: Het is toegestaan (om het istikhaarah gebed opnieuw te doen) als zijn gebed niet op de correcte manier uitgevoerd is en het is (bijvoorbeeld) voldoende (als fout) dat hij istikhaarah verricht naar zijn Heer met slechts woorden en zonder alertheid van zijn hart (d.w.z. dat hij het in dit geval over mag doen). Hij is bewust van deze onoplettendheid waardoor hij genoodzaakt is om het (d.w.z. istikhaarah gebed) opnieuw te doen. Maar als hij dit niet zo ervaren heeft (en dan toch het gebed opnieuw verricht) dan heeft hij een innovatie begaan.

Bron: https://www.an-nasieha.nl/upload/albanie_over_istikhaarah.mp3

By 

E-mail nieuwsbrief