Corrigeer je karakter!

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Zit en roep jezelf ter verantwoording o broeder! Het is verplicht dat wij deze slechte karaktereigenschappen achterwege laten. Dus wat is het correcte? Wat is het alternatief? De Soennah -en alle Lof zij aan Allaah- is onfeilbaar. En daarom hebben de geleerden zorg gedragen om aandacht te schenken aan deze edele karaktereigenschappen en te waarschuwen voor het tegenovergestelde door middel van boeken en schrijfwerken. In de Sahieh van Imaam al-Boekhaari bevindt zich Kitaab al-Adab, Kitaab ar-Riqaaq, en andere. Sterker nog, Imaam al-Boekhaarie heeft een apart boek geschreven [genaamd] al-Adab al-Moefrad. Juist? Kijk, o broeder, kijk naar en lees deze karaktereigenschappen en profetische manieren.

By 

E-mail nieuwsbrief