De khawaaridj prijzen en verdedigen

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het [correcte] standpunt tegenover degene die de khawaaridj prijst, hen verdedigt en hen als vroom omschrijft of zwijgt over hun innovaties en takfier?

Antwoord: Degene die de khawaaridj verdedigt en hun methodologie verspreidt, hij is een khaaridjie. Het oordeel over hem is hetzelfde als het oordeel over de khawaaridj omdat hij tevreden is met hun overtuiging en ernaar oproept. Hij is een khaaridjie, hij wordt behandeld zoals de khawaaridj worden behandeld en er wordt tegen hem gewaarschuwd.

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14274

By 

E-mail nieuwsbrief