De tekenen van laylatoel-qadr

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: Kunt u de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht der Voorbeschikking) opnoemen?

Antwoord:

De tekens die op Lailatoel-Qadr duiden zijn genoemd door de Profeet -sallallaahoe aleihi wa sallam-. Op dit moment kan ik de volgende naar boven halen:

  1. Het eerste is dat Lailatoel-Qadr een vredige, rustige en stille nacht is. In de nacht van Lailatoel-Qadr hoor je geen blaffende honden of het gekraai van de haan.
  2. Het tweede teken is dat in Lailatoel-Qadr de mensen een aangenaam briesje ervaren waar zij van genieten.
  3. Derde, in Lailatoel-Qadr is er regen. Dit is een van de tekens van Lailatoel Qadr dat er tijdens de nacht van Lailatoel-Qadr regen valt.
  4. Vierde is dat als de zon de volgende ochtend opkomt wordt de zon gezien zonder sterke stralen of zonder stralen. [De zon is] een heldere schijf als het in de ochtend opkomt.

De mensen zien vele van deze tekens en als wij deze tekens zien zouden wij verheugd hoop moeten hebben dat we Lailatoel-Qadr meegemaakt hebben.

Bron: http://www.miraathpublications.net/wpcontent/uploads/2013/07/Q1.-What-arethe-Signs-of-Lailatul-QadrLast10Days.mp3

 

By 

E-mail nieuwsbrief