El Forqani blundert!

• Aboe Youssef Abdoel-Ghafoer

Yassin El Forkani beweert dat het aanraken in de theologie (lamasa) altijd geslachtsgemeenschap mee wordt bedoeld, en hij schrijft deze grote leugen toe aan de grote geleerde en metgezel Ibn ‘Abbaas -radia Allaahoe ‘anhoemaa-, terwijl de profeet –Sallallaahoe alaihi wasallam- in deze Hadieth duidelijk zegt dat het aanraken een vorm van ontucht is van de hand. Daarnaast zou dat betekenen dat je elke vorm van lichamelijk contact kan hebben zolang het geen geslachtsgemeenschap is.

By 

E-mail nieuwsbrief