HomeOmgangsvormenAlgemeenGeschil met de ouders omwille van praktiseren

Geschil met de ouders omwille van praktiseren

• Shaykh Soelaymaan ibn Saliemoellaah ar-Roehaylie

Vraagsteller: Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaah

Shaykh: Wa alaykoemoe Assalaam Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe

Vraagsteller: Shaykh Soelaymaan ar-Rohaylie?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Hayaakoem Allaah shaykh, u spreekt met Mohammed bin Khalifa uit Nederland

Shaykh: Hayaak Allaah

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn shaykh, uw selefie broeders uit Nederland hebben een website genaamd “an-nasieha” en middels deze website komen vele vragen binnen. Staat u het ons toe om wat vragen aan u voor te leggen en deze ook te verspreiden -moge Allaah u behouden-?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn en moge Allaah profijt brengen middels U. De eerste vraag is afkomstig van één van de zusters, zij vraagt om een advies en zegt dat zij praktiserend is -alle lof is aan Allaah- maar zij verkeert in een geschil met haar ouders en dit geschil is soms hevig. Zij zegt dat de reden hiervan is omdat zij standvastig probeert te zijn op de religie van Allaah maar haar ouders omschrijven deze handeling als extremisme. Moge Allaah u zegenen.

Shaykh: Alle lof is aan Allaah, ten eerste zeggen wij tegen de zuster: moge Allaah zegeningen brengen in jouw praktiseren. Het praktiseren is een grote gunst van onder de gunsten van Allaah ‘Azza Wa Jalla voor zijn dienaar. Vooral wanneer een persoon leeft in een land die losbandig is en vele fitan voorkomen en ondanks dat toch zich toewijdt aan Allaah ‘Azza wa Jalla. Dit is een grote gunst waarvoor een persoon dankbaar moet zijn. Wij zeggen tegen deze zuster moge Allah deze gunst voor jou zegenen.

Vervolgens: Er is geen enkele twijfel dat wanneer een persoon praktiserend wordt er mensen zijn die deze persoon van het praktiseren proberen weg te houden. De profeet –Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam- zei: “Voorwaar, wie van jullie na mij lang leeft zal vele geschillen zien. Houd jullie vast aan mijn soennah en aan de soennah van de rechtgeleide khaliefen na mij, houd jullie eraan vast en bijt erop met jullie achterste kiezen. En wee jullie voor de vernieuwde zaken, waarlijk elk vernieuwde zaak is een innovatie (bid’ah).”

Hij zei: “bijt erop met jullie achterste kiezen” met andere woorden: klamp jullie eraan vast want jullie zullen mensen treffen die jullie zullen bestrijden hierom.

En de ouders, wanneer zij met iets zijn opgegroeid en grootgebracht dan kan het zijn dat zij het praktiseren van één van hun kinderen vreemd vinden. Het kan dan ook zijn dat zij proberen om hem van het praktiseren te weerhouden. Het is niet toegestaan om hen hierin te gehoorzamen maar men zegt wel tegen hen een zacht, barmhartig en nobel woord want Allaah ‘Azza wa Jalla heeft dit zelfs bevolen wanneer de ouders het kind uitnodigen naar ongeloof, laat staan dat de ouders moslims zijn.

Wij zeggen tegen de zuster: blijf standvastig op het praktiseren en loof Allaah ‘Azza wa Jalla. Gehoorzaam niemand in het laten van datgene wat Allaah ‘Azza wa Jalla voor jou verplicht heeft gemaakt en in het verrichten van datgene hij voor jou heeft verboden. En wees gretig in het goed zijn voor jouw ouders en [wees gretig in] zachtaardigheid en goede spraak [naar hen toe]. En wees gewaarschuwd voor het maken van ruzie. Wanneer je ziet dat een kwestie leidt tot een ruzie wees dan stil. Wie in Allaah en de laatste dag gelooft, laat hem het goede zeggen of zwijgen. Na’aam