Het oordeel over het bidden in de moskeeën van de innoveerders

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Van onder de mensen van bid’ah is hij wie verborgen is. Als hij verborgen is dan dien je achter hem te bidden en wanneer zijn innovatie voor jou duidelijk wordt dan dien jij hem de waarheid te verduidelijken. Als zijn bid’ah onder kufr valt en hij volhardt in deze bid’ah bidt dan niet achter hem want nadat het bewijs wordt gevestigd tegen hem dan is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah mukaffirah (buiten de islaam tredend) is. [Bijvoorbeeld] hij
maakt dua naar een ander dan Allaah, slacht voor een ander dan Allaah, zoekt hulp bij anderen dan Allaah en ontkent de eigenschappen [van Allaah].

By 

E-mail nieuwsbrief