Het oordeel over Visa kaarten

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Moge Allaah je behoeden, bij sommige banken heb je de Visa kaart. Je leent een bepaald bedrag en betaalt het af na vijftig of vijfenveertig dagen met hetzelfde bedrag. Dus ze nemen geen rente. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord: En indien de termijn verloopt?! Antwoord!

Vraag: Ik weet het niet

Antwoord:
Nee! Indien je niet betaalt binnen de termijn rekenen ze je rente aan. Dit is verboden. Het is niet toegestaan. Zelfs als een persoon zeker van zichzelf is dat hij binnen de termijn zal kunnen betalen, kunnen zaken anders lopen [dan verwacht]. Hij kan het slachtoffer worden van een ongeval waardoor hij geld nodig heeft om zich te verzorgen, hij of zijn gezin. Het kan zijn dat hij zijn geld niet ontvangt. En stel dat hij heel rijk is en zeker geld zal hebben binnen de termijn om af te betalen, alsnog is het verboden om overeen te komen over rente. Want het is bekend over hen dat als de termijn verstreken is zij rente aanrekenen. Zij noemen het winst terwijl het verlies is. Zich hierin mengen is verboden.

Bron: http://binothaimeen.net/content/5418

By 

E-mail nieuwsbrief