Het spelen van voetbal met de ongelovigen omwille van da’wah

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn. Dit is een vraagsteller uit Nederland en zijn vraag is herhaaldelijk binnengekomen. Hij zegt: “Wat is uw uitspraak over het spelen van voetbal met ongelovigen omwille van het uitnodigen naar Allaah.”

Shaykh: ‘Met wat?’

Vraagsteller: Wat is uw uitspraak over het spelen van voetbal met ongelovigen omwille van het uitnodigen naar Allaah?

Shaykh: Hier, jij hebt het zelf spel genoemd en een spel is geen middel voor de da’wah. Nooit niet! De verordende middelen zijn er velen zoals: hen uitnodigen in jouw huis, dat jij de verstandige onder hen bezoekt in zijn huis vooral wanneer er een link bestaat tussen jullie zoals verwantschap of buur nodig jij hem uit naar Allaah -‘Azza wa Djalla-, het verspreiden van boeken of bandjes, de boeken van edele geleerden en de bandjes van de edele geleerden. Dit zijn de middelen van de da’wah. Wat betreft dit andere dit heet spel en dit is slechts een middel van da’wah bij de moslimbroeders (Ikhwaan al-moslimien). De moslimbroeders hebben grote calamiteiten en ware catastrofen, zij hebben erger dan dit, zij hebben rebellie, oproep tot het verenigen van de godsdiensten, zij maken toenadering tot de raafidah. Want hun criminele vervloekte stelregel: “Wij helpen elkaar waarover wij het eens zijn en excuseren elkaar waarover wij het niet eens zijn” heeft de deur geopend voor de groeperingen om te mengen met ahloe-soennah zonder onderscheid of het nu een dwalende sekte betreft die zich toeschrijft aan de islaam zoals de raafidah of die zich niet toeschrijft aan de islaam zoals de joden en christenen. En ik heb in meerdere gelegenheden over deze stelregel gesproken, wie wil kan er naar terugkeren.

By 

E-mail nieuwsbrief