De drie fundamenten voor kinderen

Allaah is onze Heer. Hij heeft alles wat bestaat geschapen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de gehele mensheid en djinn geschapen. Allaah heeft geen deelgenoten. Hij werd niet geboren. Hij heeft noch een moeder noch een vader. Hij heeft geen kinderen. Allaah heeft geen vrouw. Allaah zegt in de Qoer’aan: Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, (de) Enige. Allaah is de Onafhankelijke Meester, aan Wie alle schepsels behoefte hebben (Hij eet niet noch drinkt Hij). Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen kinderen) noch is Hij verwekt (Hij heeft geen vader of moeder). En niemand is gelijk aan (of vergelijkbaar met) Hem.” [Soerah al-Ikhlaas: 1-4]

By 

E-mail nieuwsbrief