Woordweb: shirk!

Kinderen – Pas op voor Shirk ! Het is de grootste zonde bij Allah en shirk is zo slecht dat Allah de persoon die shirk pleegt niet vergeeft als hij niet om vergeving vraagt voor hij sterft. Dus wat is Shirk? Laten we dat eerst begrijpen..

By 

E-mail nieuwsbrief