Een belangrijk advies betreffende de opvoeding van kinderen

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

De kinderen dienen de [islamitische] regels met de daarbij behorende bewijsvoering te leren…

Bijvoorbeeld, als je tegen jouw kind wil zeggen: “Noem de naam van Allaah (Bismillaah) als je gaat eten” en “Prijs Allaah (al-Hamdulilaah) als je klaar bent”, als jij dit zegt dan is hiermee jouw doel bereikt.

Maar wanneer jij zegt: “Noem de naam van Allaah (Bismillaah) als je gaat eten” en “Prijs Allaah (al-Hamdolilaah) als je klaar bent”, omdat de Profeet ﷺ bevolen heeft om de naam van Allaah te noemen bij het eten en hij heeft gezegd:

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها، ويشرب الشربة ويحمده عليها

“Voorwaar, Allaah is tevreden over de dienaar die een maaltijd eet en Allaah daarvoor prijst en een drank nuttigt en Allaah daarvoor prijst.”

Indien je dit [op deze manier] doet, profiteer je van twee zaken:

Ten eerste: je laat jouw kind wennen aan het volgen van bewijzen.

Ten tweede: je voedt jouw kind op met liefde voor de Boodschapper ﷺ en dat de Boodschapper ﷺ het voorbeeld is dat gevolgd dient te worden en dat het verplicht is om zijn richtlijnen te volgen.

En in werkelijkheid zijn de meesten onachtzaam hierover, de meeste mensen leren hun kind enkel de [islamitische] regels, maar koppelen deze [islamitische] richtlijnen niet met de bron, wat de Qor-aan en Soennah is.

Bron: al-Qawl al-mofied ‘ala kitaab at-tawhied (423/ 2)

By 

E-mail nieuwsbrief